קטגוריה: psakdin

מלוא הזכויות בדירה בה התגוררו בני זוג נשואים במשך כ-13 שנה שייכות לבעל בלבד.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפך פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה באשדוד וקבע כי מלוא הזכויות בדירה בה התגוררו בני זוג נשואים במשך כ-13 שנה שייכות לבעל בלבד.השופטת פסקה, לאחר…