מידע בתמונות.

עמוד האתר נמצא בעריכה
תמונה אחת שווה אלף מילים
בעמוד זה ניתן למצוא מידע שלא מצוי בתקשורת בכותרות, או אינו נגיש מספיק לתודעת הציבור

אלימות במשפחה - בין בני זוג

סימטריה באלימות בין בני זוג - אלימות נשים ואלימות הדדית במשפחה
פרופ' שרה בן דויד
מאמר "קורבנות גברים במשפחה - האם יש תופעה כזו?"

מחקר הכולל רשימת מקורות מתעדכנת של מחקרים שבחנו את נושא האלימות הנשית. בסקירתה, נכללים מחקרים שמצביעים על כך שבכל האמור באלימות זוגית, נשים אלימות באותה מידה או במידה רבה אף יותר מאשר הגברים.

סימטריה באלימות הזוגית - 343 מקורות מחקריים המאשרים את קיומה של סימטריה באלימות בין בני זוג - 440,850 נחקרים.

ביבליוגרפיה מבוארת זו מתארת 343 חקירות מדעיות (270 מחקרים אמפיריים ו -73 ביקורות) המדגימות כי נשים אגרסיביות פיזית כגברים (או יותר) ביחסים שלהם עם בעליהן או בני זוגן. גודל המדגם הכולל במחקרים שנסקרו עולה על 440,850 אנשים.

אלימות חמורה במשפחה - בין בני זוג

נשים מפעילות אלימות חמורה בשיעורים גבוהים יותר מזו של גברים ברוב המחקרים.

סימטריה מגדרית והדדיות בביצוע אלימות בין בני זוג ברמה הקלינית: ראיות אמפיריות והשלכות על מניעה וטיפול.

נשים תוקפות באופן חמור יותר מאשר גברים

"The median percentage of men who severely assaulted a partner was 5.1%, compared to a median of 7.1% for severe assaults by the women in these studies".

דוגמה קטנה להסתרת נתונים על אלימות נשית

שינויים לפני פרסום מאמר ואחרי הפרסום. מחיקת אלימות נשים כנגד גברים – פרופ' שרה בן דוד

לפני פרסום מאמר מדעי בנושא אלימות במשפחה (בין בני זוג), בהגשת המאמר לכתב העת המדעי, ניתן לראות שישנה אלימות של האישה כלפי בן זוגה, אלימות שאינה זניחה ואף עולה על שיעור האלימות של גבר כלפי בת זוגו, ולאחר פרסום המאמר הוא פורסם ללא נתון חשוב זה, חשוב כדי להיות מחקר מדעי רלוונטי בעל יכולת השוואתית.

את התמונה הנ"ל ניתן למצוא בעמוד 27 במאמרה של פרופ' שרה בן דויד, "קורבנות גברים במשפחה" – כאן

גורמים שונים - בחקיקה ובמשפט, שיוצרים א-סימטריה ואפליה בין גברים לנשים - נושא שיורחב להלן

חוק שפוטר נשים מרצח תינוקות, מקשה על איסוף נתונים סטטיסטיים ויוצר דימוי טוב יותר לנשים.
חוק שפוטר נשים מרצח תינוקות, מקשה על איסוף נתונים סטטיסטיים ויוצר דימוי טוב יותר לנשים.
נשים פטורות מרצח בני זוגן הטענה תהיה תמיד התעללות
עוד חוק שיוצר הפחתה במספר הנשים המואשמות ברצח, כאשר רוב ככל הנשים הנן מתגוננות ועוברות התעללות ועל כן אינן 'רוצחות'.
נשים אינן שוות בפני החוק בית משפט עליון-בתחום המעצרים ומאסרים 2016
שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, אשר מצהיר: "איני משוכנע שהגיעה העת לשוויון בין נשים וגברים בתחום המעצרים והמאסרים"

אלימות במשפחה - כנגד ילדים

בהמשך תוצג אפליה בהפללה ובחקיקה – כזו שיוצרת פער מלאכותי בסטטיסטיקה בין גברים לנשים.
רצח ילדים ובני זוג – בהמשך.

בישראל

אלימות במשפחה - זהות המתעללים בילדים - ישראל 2004

כפי שניתן לראות, מספר האמהות הפוגעות היה גבוה ביותר מפי שניים ממספר האבות המתעללים, 38% לעומת 16%, על פי נתוני אל"י.
כפי שמצוטט ד"ר יצחק קדמן, ניתן לראות בתמונות שלהלן שאלו גם האחוזים במדינות אחרות בעולם.

ושוב, נושא האפליה בהפללה בין גברים ונשים מוזכר גם כאן.
קישור לכתבה ב'הארץ' – כאן.
כפי שיובא בהמשך, נראה כי 'המועצה לשלום הילד' שינתה מסלול ולא סיפקה נתונים אלו יותר, מלבד דוח בשנת 2020 בו מובאים נתונים על שנים 2004- 2019 ושם פתאום יש היפוך בסטטיסטיקה ואבות רוצחים יותר את ילדיהם (זה כמובן קורה בעקבות חקיקה שפוטרת נשים מרצח תינוקותיהן, כפי שיבואר בהמשך).
גם האגודה לשלום הילד, משום מה, כבר למעלה מעשור לא מספקת נתונים אלו יותר.
בתגובה של אל"י לפנייה אליהם, הופנינו לדוברות משרד הרווחה.
למותר לציין שלמשרד הרווחה אין נתונים – ככל שידוע לנו (ולהם).

בארה"ב

קורבנות בחיתוך לפי קרבה משפחתית של התוקף - 2008

קישור – כאן.

כמובן שהנתונים הנ"ל חוזרים על עצמם והאחוזים פחות או יותר דומים במהלך כל שנות ה-2000 – ראה לדוג' כאן.

התפלגות האלימות זהה בשנים אחרות (בארה"ב)
(בישראל המצב שונה - יובא להלן)

גם בשאר השנים, כאן 2006, הפילוג הסטטיסטי זהה

קישור לאתר עם הנתונים.

קישור לדוח.

קישור לדוח 2015.
גם בשנה זו נתונים זהים:


גם בשאר השנים, כאן 2019, הפילוג הסטטיסטי זהה

קישור למאמר – כאן.

Number of child abuse victims in the United States in 2019, by perpetrator relationship.

קישור לדוח 2017.
גם בשנה זו נתונים זהים: