חשיבות העתירה

עמותת “אבות למען צדק”, עתרה ביום א’ ה-11/04/2021 לבג”צ בדרישה למנוע את ביזוי טקס הדלקת המשואות, הנובע מהדלקת המשואה של שירה איסקוב. לעיון בעתירה לחץ כאן.

ביום שלישי, שבוע לפני כן (6 באפריל 2021), פנתה עמותת אבות למען צדק לוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות נגד בחירתה של איסקוב כמשיאת משואה. לעיון בפנייה לחץ כאן.

יום לאחר מכן התקבלה תשובת עורכת הדין פאדיה דראושה ממשרד התרבות והספורט, הדוחה את הבקשה לבחינה מחודשת של ההחלטה. לעיון בתגובה לחץ כאן.

מהתגובה שנתקבלה, ברור שהבקשה לא נבחנה כמצופה מהחלטה כה משמעותית.

בעיקר תמוהה הטענה “לפרטיותה של הגב’ שירה איסקוב”, פרטיות אשר לא היה עניין לשומרה כאשר כל בית בישראל צפה בתחקיר המציג את עמדתה של שירה באירוע, לפרטי פרטים (עניינים אינטימיים שבינו לבינה, דרך הפלה ועניינים משפחתיים רבים).

עקרונות העתירה:

 

א. העמותה עתרה נגד החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים אשר קיבלה את המלצתה של הועדה הציבורית המייעצת,
זאת מאחר ונפלו פגמים בהחלטה.

ב. בחירתה של הגב’ שירה איסקוב לא עונה לקריטריונים הקבועים בסעיף ה(2) להחלטת ממשלה ס”ט/39 4760.

ג. בנוסף, ההחלטה אינה סבירה באשר היא פוגעת בעצמאותו של הליך פלילי ת”פ 5589-10-20 מחוזי באר שבע, בו המועמדת הנה עדה מרכזית של התביעה.

ד. וכן ההחלטה אינה סבירה באשר במסגרת התיק הפלילי העידה המועמדת שביצעה מעשים המהווים אלימות מילולית, נפשית ופיסית כנגד בעלה לשעבר שאף הוא פגע בה פגיעה קשה וחריגה ביותר.
ככל העולה מהעדויות של השניים בבית המשפט, מדובר על אלימות שננקטה מצידה לכאורה, הרבה לפני האירוע המזעזע בערב ראש השנה שודאי שאין לו הצדקה.

ה. אי הסבירות בהחלטה נגועה בעובדה כי נושא הטקס שנבחר השנה הנו “האחווה”, ומעשיה של המועמדת כפי שהעידה בעצמה, עומדים בסתירה למטרה זו.

ו. אין חולק כי גברת גוזי עשתה מעשה אמיץ שראוי לכל הערכה אזרחית. העתירה אינה מכוונת כנגד בחירתה אלא כנגד בחירתה הבלתי ראויה של הגב’ שירה איסקוב.

דחיית העתירה ופסיקת הוצאות

ביום בו הוגשה העתירה ונמסרה למשיבים, מספר שעות לאחר הגשת העתירה, היא נדחתה על הסף מהטיעונים הבאים:

ניתן לראות את הדחייה כאן.

1. כפי שצוין בעתירה ובהודעת היועצת המשפטית שצורפה לעתירה, המשיבה 3 (איסקוב) עתידה להדליק משואה במהלך הטקס יחד עם גב’ גוזי. על כן, אם תבוטל ההחלטה לבחור במשיבה 3 להדלקת משואה בטקס, הדבר עשוי להשליך אף על עניינה של גב’ גוזי. חרף זאת – גב’ גוזי לא צורפה כמשיבה לעתירה, ודי בכך כדי להביא לדחייתה.  

תמיהה: מהיכן יודעים כבוד השופטים מה הוועדה תעשה אילו איסקוב לא תדליק המשואה יחד עם גב’ גוזי?

2. זאת ועוד, דין העתירה להידחות אף בהיעדר עילה להתערבות.

וכאן מביא השופט את הקטע הבא (ציטוט מתוך בג”ץ 2205/97):

תמיהה: מה מוזר שאותו הבג”ץ שמצוטט בתור מראה מקום לכך שאין מדרכו של בג”ץ להתערב בשיקוליהם של ועדות וגופים… דווקא בו בג”ץ כן התערב ואף פסל את החלטת הוועדה – ראו כאן

בהחלטה 2205/97 הם כותבים, לאחר הסבר שאין מדרכו של בג”ץ להתערב, “אך חרף גישה עקרונית זו, שלא לשים עצמנו שופטים במקום ועדת השופטים והשר, נראה לנו, כי בנסיבות מקרה זה נפל פגם בהחלטת השר המצדיק את התערבותנו”, הם גם מוסיפים עוד בהמשך “במהלך הדיון הצענו שהשר ישקול בדבר, אם לא ראוי שיחזיר את הדיון לועדת השופטים על מנת שתישקול את עמדתה מחדש, לאור הנתונים הנוספים כאמור, אשר יובאו לידיעתה. לדאבוננו, נדחתה ההצעה. אין, על כן, מנוס מכך שנחייבו לעשות את שנראה לנו כי נכון, ראוי ומתבקש שייעשה.”

בג”ץ כמובן התערב בהחלטת וועדת השופטים – לא היה צו להוצאות – למרות, אגב, שאחד המשיבים היה המועמד הנבחר עצמו, שכעת הודח.

העתירה הנוכחית, 2467/21 – נדחתה, בניגוד לציטטות שנבחרו על מנת לתמוך בדחיית העתירה, בהן דווקא העתירה התקבלה, בנושא דומה.

והושתו הוצאות.