תסמונת ניכור הורי

Parental Alienation

ניכור הורי היא תסמונת קשה ביותר שנחשבת להתעללות פסיכולוגית בילד ופוגעת בצורה אנושה ברווחתו האישית ובבריאותו הנפשית, הן בהווה והן בעתיד

כאן חדשות - אתה מתאבל על ילדים חיים

את התופעה הגדיר לראשונה ריצ'רד אלן גרדנר, הגדרה זו תפסה מקום מכובד בבתי המשפט בכל רחבי העולם, לפי גישתו של גארדנר, יש נשים וגברים כל כך רעים ורעות שבגלל שבן/ת עזב הם/ן מוכנות/ים לעשות כל דבר שבעולם כדי לנקום בו/ה, כולל עלילות שווא על פדופיליה נגד הגבר בטענה שביצע מעשים מגונים בילדים.  לכן הוא הציע לאבחן את רמת הפסיכוזה של ההורה המנכר (בד”כ נרקיסיזם ברמות קל, בינוני, חמור), כולל רמת הניתוק בין ההורה לילדיו, והציע סל פתרונות מותאם לכל מקרה.  בהתחלה הוא מציע לפגוע בכיס של ההורה המנכר וכאשר רמת החומרה מתעצמת, הוא פשוט מציע להעביר את הילדים הורה השני.  לדבריו די באיום קצר מועד שתוך 7 ימים הילדים עוברים הורה השני, כדי שאותן הורה יתחיל להתנהג ברציונליות, וישתף פעולה עם כל מפגש של החלפת זמני שהות.  כמובן שגם שלילת כספים היא סנקציה אפקטיבית ביותר.

ילדים החווים ניכור תוצר של סכסוך הורי מתמשך ובעצימות גבוהה על רקע גירושין או פירוד. צפויים לחוות תופעות קשות כמו דיכאון, חרדה, תחושת נטישה, הערכה עצמית נמוכה ומסוגלות חברתית ולימודית נמוכות יותר, בריחה מהבית, אובדנות.

כדי להגן על הילד, יש לאבחן את הניכור בשלב מוקדם ככל הניתן. אבחון מהיר ומיידי מאפשר התערבות שיכולה למנוע התקבעות של תהליכי חשיבה מעוותים, שעשויה לסייע להתאוששות מהירה של מערכות עיבוד המידע והוויסות שנפגעות בצורה דרמטית במהלך תהליך הניכור שעובר הילד

הבעיה היא שבתי המשפט מתעלמים מתופעת הניכור ההורי (יצירת נתק בין הורה לילדיו), הם אינם פוסקים בתחילת הדרך סנקציות אפקטיביות לשלילת מפגשים וביטולם, ורק אחרי 3-4 שנים כשהניתוק בין ההורה לילדיו הוא חמור, פתאום הם “נזכרים” בתופעה, אבל במקום ללכת בדרכו של גארדנר ולפגוע בכיס או להעביר משמורת, הם מחייבים את ההורה הפסיכוטי – נרקיסיסטי  לגשת לטיפול, (מה שלוקח מינימום שנה ועולה עשרות אלפי שקלים), או מאיימים להכניס עובדת סוציאלית לחוק הנוער שיעביר את הילדים לקלטי חירום.

ניכור הורי הנזקים
התכנית שלנו למניעת התופעה

מדינת ישראל הצטרפה לאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, שנכתבה ב-1989 על ידי מדינות מתקדמות, ששמות את טובת הילד, שלומו ורווחתו, בראש סדרי העדיפויות, למרות זאת משרד המשפטים ומשרד הרווחה נמנעים מחקיקה והגדרת מדיניות למניעה וטיפול בניכור הורי – כך קבע מבקר המדינה.

העמותה תפעל לקדם את התוכניות הבאות לצורך מניעת תופעת ניכור הורי.

 

הקמת רשות לקידום מעמד המשפחה.

רשות למעמד המשפחה בישראל, במסגרתה יוקמו  מרכזי משפחה בהם יינתן מענה הוליסטי לסוגיות משפחתיות, תוך הוצאת הטיפול בסכסוכי גירושין מסמכות משרד הרווחה.

מרשם הורים מנכרים.

לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט שהורה הנו מנכר, יפורסם שמו במרשם, שיהיה פתוח לעיון הציבור במסגרת חובת ידוע הציבור – פרסום שמם צפוי להוות הרתעה משמעותית.

פיצוי כספי לילד מנוכר.

לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט, שהורה מנכר את הילד כלפי משנהו, הילד המנוכר זכאי לפיצוי סטטוטורי מההורה המנכר, ללא הוכחת נזק, בסכום של 150,000 ₪ כפיצוי ראשוני ובנוסף 40,000 ש"ח לכל שנה.

עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה.

דו"ח מבקר המדינה 1397 , המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת "ניכור הורי" ומציין, כי על אף חומרת מקרים אלו ושכיחותם ההולכת וגדלה, לא גיבש משרד הרווחה הנחיות ונהלי עבודה בסוגיות של ניתוק קשר וניכור הורי.

מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה מוטה מגדרית
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה מוטה מגדרית
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה מותח ביקורת, על זמני המתנה בלתי סבירים לתסקירים, העדר הנחיות מקצועיות ונהלי עבודה בנושא ניתוק קשר בין ילדים להוריהם, העדר הכשרה מתאימה, כאשר ההכשרה הקיימת מוטה מגדרית, מרכזי קשר מתפקדים למעשה כמרכזי ענישה לאבות (עפ"י רוב.), העדר מענים ייעודיים לילדים, כשלים אלה, מובילים לעליה דרמטית במספר הילדים הסובלים מניכור כלפי אביהם (עפ"י רוב.) .

מבקר המדינה, קבע בדו"ח בהתייחסו למשרד הרווחה: כי "נזקים חריפים וכואבים עלולים להיגרם למשפחות המצויות בהליכי גירושין ופירוד. לנזקים אלו השלכה שלילית מתמשכת לא רק בטווח הקצר – עד למתן ההחלטה בעניין המשפחה המתפרקת, אלא יש לה השלכה על כל פרט במשפחה ועל כולם יחד, גם בטווח הארוך.

תוגש עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה, בהתאם לממצאי מבקר המדינה על אי מניעת ניכור הורי כלפי אבות גרושים, אי הסדרת טיפול בילדים והטיה מגדרית.

תיקון חוק העונשין והגדרת ניכור הורי כעבירה פלילית.

לקבוע בחקיקה, כי ניכור הורי מהווה  עבירה פלילית – ניכור הורי מהווה צורה חמורה של אלימות והתעללות נפשית בקטין, נדרשת החמרה בחוק העונשין על כל פגיעה מכל סוג בקטינים.

תיקון חוק האפוטרופוסות ושלילת אפוטרופוס מהורה מנכר

לקבוע בחקיקה, כי תישלל האפוטרופוס מהורה מנכר לאור התיקון לחוק שיגדיר את המעשה כעבירה פלילית ואלימות והתעללות נפשית בקטין.

פסקי דין ניכור הורי