ניכור הורי היא תופעה קשה ביותר שנחשבת להתעללות פסיכולוגית בילד ופוגעת בצורה אנושה ברווחתו האישית ובבריאותו הנפשית, הן בהווה והן בעתיד

תופעת ניכור הורי

ביום 25 במאי 2019 הכיר ארגון הבריאות העולמי בתופעת ניכור הורי במסגרת עדכון ICD-11 סומן כקוד QE.52 בעיה ביחסי מטפל  וילד.קישור לפרסום הרשמי.

בלחץ ארגוני הנשים אשר מכחישות את התופעה זאת מאחר ומרבית הפוגעות הינן נשים,  הסיר ארגון הבריאות העולמי את תופעת הניכור ההורי בגרסה העדכנית של ה- ICD11.

ניכור הורי, הינו מצב בו מתפתח יחס של ניכור של ילד כלפי אחד מהוריו וזאת כאשר אין סיבה מוצדקת. מקרים אלה מוגדרים כתסמונת ניכור הורי אשר מזינה את עצמה נוכח הסתה של הילד על ידי אחד ההורים הגורמת לו להדחיק כל רגש חיובי כלפי ההורה השני. מצב של ניכור הורי מגיע עד לידי כך שהילד בעצמו תורם לתחושת הניכור וזאת על ידי השמצת ההורה האחר והצגת טענות והאשמות כלפיו וזאת ללא ביסוס ואחיזה במציאות.

כיום, מנצלים משמורנים רבים  את הקטין למאבק במי שאינו משמורן, לעיתים נעשה הדבר כניסיון להפעיל לחץ פסול ולעיתים בשל סיבות אחרות כגון הפרעות אישיות הבאות לידי ביטוי בנקמה , כעס, שנאה וכד’ כלפי ההורה השני. מצב זה גורם לפגיעות נפשיות ורגשיות בקטין ונוגד את טובת הקטין הזקוק לשני הוריו כפי שנקבע במחקרים רבים ומדו”ח וועדת שניט.

בנוסף נגרמות הוצאות רבות במערכת הרווחה, המשטרה ובתי המשפט. ובין היתר גורם המצב כיום גם לריבוי תלונות שווא רבות במשטרה של המשמורן כדי להמציא עילה להפעלת החוק בנוסחו כיום על מנת לעשות בו שימוש לרעה ככלי לניתוק הקטין מבן משפחתו.

להורה שנפגע אין כלי יעיל ומהיר לתיקון המצב, במרבית המקרים עוברים חודשים רבים עד אשר בית המשפט מתערב אם בכלל ניתן לתקנו שכן לאחר מספר שבועות של ניתוק קשר כבר נגרמים לקטין נזקים נפשיים רבים, מצב זה של שימוש בקטין כאובייקט וככלי, תוך ניתוקו של הקטין מהורה, גורם לקטין עצמו פגיעות נפשיות ורגשיות חמורות עם השלכות לטווח ארוך ומהווה התנהגות אלימה והתעללות נפשית, בקטין בהורה השני ובני משפחתו כאחד.

הנפגעים העיקריים מניכור הורי הם גברים. גם נשים נפגעות מניכור הורי אך היחס הוא שנשים מנכרות הרבה יותר מגברים. הסיבה העיקרית לכך היא האפליה כנגד גברים בחוק האפוטרופוס הקרוי “חזקת הגיל הרך” הנהוגה עד היום בישראל והיעדר הורות משותפת.

המחקרים גם מראים, על בסיס הודעות עצמיות, שהילדים מעוניינים לשמור על קשר עם שני ההורים, כמו למשל במחקרו של ווילפריד פון בוך-גלהאו (Galhau-Boch von Wilfrid ) ניכור הורי מהווה צורה חמורה של אלימות והתעללות נפשית ואלימות באשר היא אלימות, ללא קשר למינו של האדם האלים, יש להפסיקה לאלתר.

WORLD HEALTH ORGANISATION RECOGNISES PARENTAL ALIENATION

ארגון הבריאות העולמי מכיר בניכור הורי (27.05.19)

27 May 2019 – “Member states agreed today to adopt the eleventh revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), to come into effect on 1 January 2022.”

המדינות החברות הסכימו היום לאמץ את המהדורה ה-11 של הסיווג הסטטיסטי הבינלאומי של מחלות ובעיות בריאות נלוות (ICD-11), שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2022.

קישור.

ICD-11: The 11th Revision of the International Classification of Diseases.

המונח ניכור הורי נכנס ל-ICD ה-11 תחת הקטגוריה “בעיה ביחסים בין שמרטף לילד” (Caregiver-Child Relationship Problem – קוד QE.52). בלחץ ארגוני הנשים אשר מכחישות את התופעה זאת מאחר ומרבית הפוגעות הינן נשים,  הסיר ארגון הבריאות העולמי את תופעת הניכור ההורי בגרסה העדכנית של ה- ICD11.

חשיבות הקשר של הילד עם שני הוריו, אבא ואמא

111 מומחים בינלאומיים מארצות שונות מסכימים כי תינוקות ופעוטות זקוקים לטיפול לילי של שני ההורים אחרי פרידה או גירושין

על מנת להתמודד עם שאלות אלה נכתב מסמך הקונצנזוס הקובע כי כפי שאנו מעודדים שיתוף כל הורה בגידול הילד במשפחות עם שני הורים, הראיות המחקריות מראות כי שיתוף כל הורה בעתות גירושין צריך להוות את הנורמה בטיפול בילדים בכל הגילים, כולל חלוקת זמן בלילות עם כל הורה. מסמך הקונצנזוס מציין שיש להבטיח המשך קשר יציב של הילד עם כל אחד מההורים. יש לעודד אפוא את שני ההורים לשהות עם הילד ולהיות אחראי לו הן ביום והן בלילה. מסמך ההסכמה התפרסם ב-Psychology, Public Policy, and Law,  כתב עת של הארגון האמריקאי לפסיכולוגיה (APA) הארגון המוביל בעולם בימינו בנושאי פסיכולוגיה.

Social science and parenting plans for young children: A consensus report.

בחלק מכתבי המחקר בתחום הניכור ההורי, נחשב סוג זה של אלימות נפשית, כאפקט דומה או נגזרת של ‘סינדרום שטוקהולם‘, כלומר ‘תסמין השבוי’, בו השבוי מפתח הזדהות עם השובה אותו, עד כדי רגשות הזדהות ואהבה עזים.

ראו להרחבה לעיל.

אמא, אבא, ומה איתי, אני זקוק לשניכם

ציטוטים נבחרים מתוך מאמרם של פרופ’ אבי שגיא שְורץ וד”ר תרצה יואלס, מאמר מתוך דו”ח ועדת שניט:

“בהקשר זה מן הראוי להתייחס למספר עבודות מרכזיות בכל הנוגע למחקר על טובת ילדים שהוריהם מתגרשים. העבודה המשמעותית ביותר היא הסקירה המטה-אנליטית אודות הסתגלות ילדים להסדרי משמורת משותפת לעומת משמורת יחידנית (זה הוא מחקר-על שמאחד בתוכו באופן סטטיסטי את כל המחקרים הזמינים בתחום ומביא להכללה מעבר למחקרים ספציפיים) (Bauserman, 2002). החוקר השווה תוצאות של 33 מחקרים שונים, שבדקו אלפי מקרים של משמורת הורית משותפת, משמורת יחידנית ומשפחות שלמות, והגיע למסקנה שלמשמורת הורית משותפת יתרונות בתחומי תפקוד רבים של הילד על פני משמורת של הורה אחד. מתברר שילדים, הנמצאים באחריות משותפת של הוריהם, דומים בתפקודם והתפתחותם לילדים הגדלים במשפחות שלמות. מחקרים נוספים בתחום אף הם מבססים ממצא זה, כי קיימת חשיבות מכרעת למעורבות שני ההורים בחייו של הילד. ממצאים אלה הולכים יד ביד עם הכיוונים שמוצעים על פי תיאוריית ההתקשרות.”

“חשוב ביותר לדעת שמדעי ההתפתחות היישומיים מדגישים במפורש שטובתו של הילד היא הבטחתו של קשר נמשך ושגרתי עם כל אחד מההורים, קל וחומר כשקשר זה היה מיטיב עד יום פרוץ­ הסכסוך.”

חזקת הגיל הרך
חזקת הגיל הרך, שנותנת עדיפות מוחלטת לאם כהורה לילדים עד גיל 6, מבוססת על דוקטרינה פסיכולוגית מיושנת ולא נתמכת מחקר, כלל ועיקר, המוכרת כ”דוקטרינת הגיל הרך”. מאז התמסדותה של דוקטרינה זו במאה ה – 19 אין לה שום גיבוי מחקרי לתקפותה. נהפוך הוא, הדוקטרינה נמצאת בסתירה גמורה לנתונים מחקריים והיא גם אינה תואמת את ממצאי תיאוריית ההתקשרות המבוססת כולה על מאות ואולי אלפי מחקרים סדורים ושיטתיים. לפיכך אלה המאמצים את דוקטרינת חזקת הגיל הרך עושים זאת אם מתוך אי הבנת התחום, אם על בסיס דעות קדומות וסטריאוטיפים לא מבוססים, אם מתוך שיקולים פוליטיים ולבסוף משיקולים טקטיים שמונחים על ידי עורכי דין. אי לכך, מכלול שיקולים אלה תורמים לקיומה של דוקטרינה היוצרת סיכונים למכביר עבור הילד.”

מסכמים פרופסור אבי שגיא שְורץ וד”ר תרצה יואלס:
”לסיום, יש להעדיף את רציפות הקשר של הילד עם שני הוריו תוך חינוך לאחריות הורית משותפת. מכאן שאין חשיבות לחזקות בכלל ולחזקת הגיל הרך בפרט.”

Canada Family Court Cases from 1989-2008

תיקי בית המשפט לענייני משפחה בקנדה בשנים
1989-2008

“Research from analyzing nearly two decades of alienation cases in the Canadian courts found that alienating efforts were linked to the parent who had the most access to the child, not necessarily the gender of the parent. (Family Court Review, 2010; Vol. 48 No. 1, 164-179)

Canada Family Court Cases from 1989-2008:

  • Alienation substantiated in 106 out of 175 cases.
  • Mothers were alienators 68% of the time.
  • Fathers were alienators 31% of the time.

תרגום:
“מחקר מניתוח של כמעט שני עשורים של תיקי ניכור בבתי המשפט בקנדה, מצא כי מאמצים לניכור הורי מקושרים להורה שיש לו הכי הרבה גישה לילד, לאו דווקא למין ההורה. (סקירת בית המשפט לענייני משפחה, 2010)
תיקי בית המשפט לענייני משפחה בקנדה בשנים 1989-2008:

ניכור הוכח ב -106 מתוך 175 מקרים.
אמהות יצרו ניכור 68% מהזמן.
אבות יצרו ניכור 31% מהזמן.

PARENTAL ALIENATION: CANADIAN COURT CASES 1989–2008.

 

“In order to be alienated by one parent, a child must identify very closely with that parent…[which] occurs if the child is living primarily or exclusively with that parent.”
  • Alienating parents had sole custody in 84% of the cases.
  • Alienating parents had joint custody in 13% of the cases.
  • Alienating parents had only access rights in 3% of the cases.

תרגום:
“כדי להתנכר על ידי הורה אחד, על הילד להזדהות מאוד עם אותו הורה… [זה] מתרחש אם הילד חי בעיקר או באופן בלעדי עם אותו הורה.”

  • להורים מנוכרים הייתה משמורת בלעדית ב -84% מהמקרים.
  • להורים מנוכרים הייתה משמורת משותפת ב -13% מהמקרים.
  • להורים מנוכרים היו זכויות גישה רק ב -3% מהמקרים.

PARENTAL ALIENATION: CANADIAN COURT CASES 1989–2008.

 

ממצאי מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה

מבקר המדינה פרסם בתאריך ה-2019/5/6 את הדוח השנתי. המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת “ניכור הורי” בפרק שלוש עוסק הדוח ב “טיפול המדינה במשפחות בהליכי גירושין ופירוד // 1397) .קישור לדו:”ח המלא.

מדובר בכשלים, אותם אנו מנסים במשך שנים לגרום למשרד המשפטים ושירותי הרווחה לתקן. כשלים אשר מעבר לפגיעה בהורים המתגרשים, גורמים לנזקים ארוכי טווח לילדי ההורים הגרושים. עיון קצר בדוח המבקר, אינו מותיר מקום לספק, משרד הרווחה ומשרד המשפטים כשלו באופן שיטתי בהקניית מענה הולם למשפחות אשר נקלעות לגירושין בכלל וגירושין בעצימות גבוהה בפרט. 

מבקר המדינה אף מתריע על המשמעויות הקשות לילדים, שנגזרות מסכסוך הורי מתמשך ובעצימות גבוהה על רקע גירושין או פירוד. תופעות קשות כמו דיכאון, חרדה, תחושת נטישה, הערכה עצמית נמוכה ומסוגלות חברתית ולימודית נמוכות יותר. 

מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה

המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת “ניכור הורי” ומציין, כי על אף חומרת מקרים אלו ושכיחותם ההולכת וגדלה, לא גיבש משרד הרווחה הנחיות ונהלי עבודה בסוגיות של ניתוק קשר וניכור הורי. 

המבקר, בדברי הסיכום כותב, כי “נזקים חריפים וכואבים עלולים להיגרם למשפחות המצויות בהליכי גירושין ופירוד. לנזקים אלו השלכה שלילית מתמשכת לא רק בטווח הקצר – עד למתן ההחלטה בעניין המשפחה המתפרקת, אלא יש לה השלכה על כל פרט במשפחה ועל כולם יחד, גם בטווח הארוך.

ניכור הורי הנחיות לבית המשפט

ניכור הורי – פורסם נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנות ילדים ולהבטחת קשר בין הורים לילדיהם.

 

ביום 7/1/2020 נשלחה תגובת עמותת אבות למען צדק לנשיאת בית המשפט העליון בנוגע לנוהל ארצי לניכור הורי

הודעה לעיתונות של הנהלת בתי המשפט בדבר הוראות נוהל נשיאת בית המשפט.

נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים.

התכנית שלנו למניעת תופעת ניכור הורי

מדינת ישראל הצטרפה לאמנת האו”ם בדבר זכויות הילד, שפורסמה ב-1989 על ידי מדינות מתקדמות, השמות את טובת הילד, שלומו ורווחתו, בראש סדרי העדיפויות.

למרות זאת משרד המשפטים ומשרד הרווחה נמנעים מחקיקה והגדרת מדיניות למניעה וטיפול בניכור הורי – כך קבע מבקר המדינה.

העמותה תפעל לקדם את ששת שלבי התוכנית לצורך מניעת תופעת ניכור הורי.

 
משפחה לוגו

הקמת רשות לקידום מעמד המשפחה.

רשות למעמד המשפחה בישראל, במסגרתה יוקמו  מרכזי משפחה בהם יינתן מענה הוליסטי לסוגיות משפחתיות, תוך הוצאת הטיפול בסכסוכי גירושין מסמכות משרד הרווחה.

מרשם הורים מנכרים.

לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט שהורה הנו מנכר, יפורסם שמו במרשם, שיהיה פתוח לעיון הציבור במסגרת חובת ידוע הציבור – פרסום שמם צפוי להוות הרתעה משמעותית.

פיצוי כספי לילד מנוכר.

לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט, שהורה מנכר את הילד כלפי משנהו, הילד המנוכר זכאי לפיצוי סטטוטורי מההורה המנכר, ללא הוכחת נזק, בסכום של 150,000 ₪ כפיצוי ראשוני ובנוסף 40,000 ש”ח לכל שנה.

עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה.

דו”ח מבקר המדינה 1397 , המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת “ניכור הורי” ומציין, כי על אף חומרת מקרים אלו ושכיחותם ההולכת וגדלה, לא גיבש משרד הרווחה הנחיות ונהלי עבודה בסוגיות של ניתוק קשר וניכור הורי.

מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה מוטה מגדרית
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה מוטה מגדרית
מבקר המדינה בביקורת על משרד הרווחה
מבקר המדינה מותח ביקורת, על זמני המתנה בלתי סבירים לתסקירים, העדר הנחיות מקצועיות ונהלי עבודה בנושא ניתוק קשר בין ילדים להוריהם, העדר הכשרה מתאימה, כאשר ההכשרה הקיימת מוטה מגדרית, מרכזי קשר מתפקדים למעשה כמרכזי ענישה לאבות (עפ”י רוב.), העדר מענים ייעודיים לילדים, כשלים אלה, מובילים לעליה דרמטית במספר הילדים הסובלים מניכור כלפי אביהם (עפ”י רוב.) .

מבקר המדינה, קבע בדו”ח בהתייחסו למשרד הרווחה: כי “נזקים חריפים וכואבים עלולים להיגרם למשפחות המצויות בהליכי גירושין ופירוד. לנזקים אלו השלכה שלילית מתמשכת לא רק בטווח הקצר – עד למתן ההחלטה בעניין המשפחה המתפרקת, אלא יש לה השלכה על כל פרט במשפחה ועל כולם יחד, גם בטווח הארוך.

תוגש עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה, בהתאם לממצאי מבקר המדינה על אי מניעת ניכור הורי כלפי אבות גרושים, אי הסדרת טיפול בילדים והטיה מגדרית.

תמונה הצעת חוק

תיקון חוק העונשין והגדרת ניכור הורי כעבירה פלילית.

לקבוע בחקיקה, כי ניכור הורי מהווה  עבירה פלילית – ניכור הורי מהווה צורה חמורה של אלימות והתעללות נפשית בקטין, נדרשת החמרה בחוק העונשין על כל פגיעה מכל סוג בקטינים.

תיקון חוק האפוטרופוסות ושלילת אפוטרופוס מהורה מנכר

לקבוע בחקיקה, כי תישלל האפוטרופוס מהורה מנכר לאור התיקון לחוק שיגדיר את המעשה כעבירה פלילית ואלימות והתעללות נפשית בקטין.
פסקי דין ניכור הורי