אבות למען צדק (העמותה)

העמותה נוסדה בשנת 2017, פעילה בישראל ובאו"ם כארגון לקידום שוויון זכויות המשפחה, לגברים, אבות ובנים, לביטול כל אפליה מגדרית, ופועלת להקמת "קהילות תומכות " להנגשת סיוע ותמיכה לגברים במשבר.

גברים נפגעי אלימות במשפחה
משטרה 27%
אובדנות גברים
שנתון משרד הבריאות 82%
אבות במרכז קשר
בהתאם לשנתון משרד הרווחה 85%
מדד אפליית גברים
אפליה נגד גברים בחקיקה, בפסיקה, בתקנות. 92%

חברי הוועד המנהל