אבות למען צדק (העמותה)

העמותה נוסדה בשנת 2017, פעילה בישראל ובאו"ם כארגון לקידום שוויון זכויות המשפחה, לגברים, אבות ובנים, לביטול כל אפליה מגדרית, ופועלת להקמת "קהילות תומכות " להנגשת סיוע ותמיכה לגברים במשבר.

חזון העמותה, לקדם הליך תיקון וריפוי החברה הישראלית, עקב הנזקים האדירים, שנגרמו לאינספור משפחות, גברים, נשים, ילדים,אבות ואימהות, משום האפליה השיטתית.

מטרות העמותה כפי שהוגדרו בתהליך הקמתה ובאישרור הוועד המנהל, קידום מדיניות חברתית-משפחתית בכל תחומי החיים, תוך שיקום וחיזוק מעמד התא המשפחתי.
קידום הזכות להיות גבר ואבא כשווה ערך וזכויות בפני החברה הישראלית וכל מוסדות המדינה.
הקמת "קהילות תומכות" במסגרתן ינתן מענה לגברים, החל מצירוף לקהילה אזורית תומכת, יעוץ פסיכולוגי, גיבוש אסטרטגיה אישית, יעוץ משפטי, יעוץ רפואי, חלופת דיור, תכנית כלכלית אישית, הכוונה לתעסוקה וכלה במניעת אובדנות הנפוצה בקרב גברים ואבות בהליכי פרידה וגירושין.

בתפיסה החברתית העמותה מייצגת ציבור רחב אולי הרחב ביותר במדינת ישראל, קרי:לא רק גברים ואבות, אלא גם את הנשים והאימהות, ילדיהם, הוריהם וכן כל מי שערכי המשפחה, השוויון, השוויון בפני החוק והורות יקרים בעיניו.
ערכים אלו, חקוקים בזכות הטבעית, במגילת העצמאות, במשפט העמים, בכללי המשפט הטבעי ובאינספור חוקים וחוקי יסוד של מדינת ישראל, החל מחוק יסוד שיווי זכויות האישה דרך חוקי היסוד ובראשם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכלה בחוקים שאומצו לקודקס החוקי של מדינת ישראל, דוגמת אמנת זכויות הילד.

שנת 2019 הקמנו צוות אשר עסק בכתיבת חזון ובניית תכנית עבודה חדשה לעמותה, התהליך לווה על ידי צוות ארגוני ומקצועי ובשיתוף צוותי מתנדבים מהעמותה.

הקמת שלוש קהילות תומכות מרכזיות, הקמת תחום מדיניות וחקיקה והקמת תחום דוברות ויח"צ.

 

סיוע לגברים ואבות במצוקה באמצעות מתנדבים.

קידום הסברה וחשיפת הציבור לתופעת אפליית הגברים.

פגישות עיתיות עם שרים וחברי כנסת ליצירת דיאלוג, לקידום חקיקה והקצאת תקציבים, יצירת קשרי עבודה עם משרד לבטחון פנים,הרווחה, הבריאות, הכלכלה והפנים.

הקמת ממשקים וקהילות תומכות ברשויות המקומיות.

גיבוש תכנית חינוכית למניעת אפליית גברים, החל בבתי הספר וכלה באקדמיה.

ארגון כנסים וימי עיון בישראל והשתתפות בכנסים בינלאומיים.

תמיכה וקידום מחקרים.

מדידה והערכת תוצרי העמותה.

גברים נפגעי אלימות במשפחה
משטרה 27%
אובדנות גברים
שנתון משרד הבריאות 82%
אבות במרכז קשר
בהתאם לשנתון משרד הרווחה 85%
מדד אפליית גברים
אפליה נגד גברים בחקיקה, בפסיקה, בתקנות. 92%

חברי הוועד המנהל