העמותה אבות למען צדק.

נוסדה לפני כארבע שנים, כעמותה ללא מטרות רווח, המקדמת שוויון זכויות בכל חלקי החברה בישראל. פעילה גם או"ם למען המשפחה, גברים, אבות ובנים, לשוויון בין המינים, להקמת קהילות תומכות לגברים במשבר.

composition-family-concept-blue-background_23-21484857793982285341393777406.jpg

משפחה.

היא אבן היסוד של החברה, והמקור לזהותו חוסנו ואושרו של הפרט.ילדי ישראל הם דור ההמשך המבטיחים את קיומה של מדינת ישראל. אשר על כן, נפעל בראש ובראשונה לטיפוחה וחיזוקה של המשפחה, לעידוד הילודה, ולפיתוח חיים בקהילות תוססות ותומכות משפחה.  

top pic father4justice

הורות.

ילדים זקוקים לאב ולאם והמדינה צריכה לעודד במשאביה בניית משפחות במתכונת זו ונפעל לקדם את זכותם הטבעית של הורים גדל את ילדיהם ללא הבדל בין המינים

שוויון על פי אבות למען צדק

שוויון.

בישראל ישנה אפליה מבנית קשה לרעת גברים, בחקיקה, בהחלטות ממשלה, בפעילויות מוסדות השלטון ופסיקות בתי המשפט. 
נפעל לבטל אפליה זו.
מטרות העמותה

החזון שלנו.

לקדם הליך תיקון וריפוי החברה הישראלית, עקב הנזקים האדירים, שנגרמו לאינספור משפחות, גברים, נשים, ילדים,אבות ואימהות, משום האפליה השיטתית.

אבות למען צדק החזון שלנו

מטרות העמותה.

קידום מדיניות חברתית-משפחתית בכל תחומי החיים, תוך שיקום וחיזוק מעמד התא המשפחתי. קידום הזכות להיות גבר ואבא כשווה ערך וזכויות בפני החברה הישראלית וכל מוסדות המדינה. הקמת "קהילות תומכות" לצורך מענה הוליסטי לגברים במגוון תחומים.

תפיסה חברתית

תפיסה חברתית.

העמותה מייצגת ציבור רחב אולי הרחב ביותר במדינת ישראל, קר: לא רק גברים ואבות, אלא גם את הנשים והאימהות, ילדיהם, הוריהם וכן כל מי שערכי המשפחה, השוויון, השוויון בפני החוק והורות יקרים בעיניו.

הפרוייקטים שלנו

סדנאות

אייקון סדנאות

דיור חלופי

אייקון דיור חלופי

מדיניות וחקיקה

אייקון מדיניות וחקיקה

אבות יחד

אייקון אבות יחד

מוקד העמותה

אייקון מוקד עמותה

קבוצות תמיכה

אייקון קבוצת תמיכה

ספריית תוכן

אייקון ספריית תוכן

תרומה

אייקון תרומה

מעט מהפעילות שלנו בחודשים האחרונים

תכנית עבודה 2021

הקמת תחום דוברות ויחסי ציבור

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

הקמת מוקד מצוקה

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

רשויות מקומיות

הקמת ממשקים וקהילות תומכות ברשויות המקומיות.

הכנת תוכנית הוליסטית למניעת אובדנות

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

פגישות עבודה

פגישות עיתיות עם שרים וחברי כנסת ליצירת דיאלוג, לקידום חקיקה והקצאת תקציבים, יצירת קשרי עבודה עם משרד לבטחון פנים,הרווחה, הבריאות, הכלכלה והפנים.

הסברה

קידום הסברה וחשיפת הציבור לתופעת אפליית הגברים.

פרסומים אחרונים