עמותה המקדמת שוויון בכל חלקי החברה בישראל. פעילה למען המשפחה, גברים, אבות ובנים, לשוויון בין המינים, להקמת קהילות תומכות לגברים במשבר. העמותה שותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

composition-family-concept-blue-background_23-21484857793982285341393777406.jpg

היא אבן היסוד של החברה, והמקור לזהותו חוסנו ואושרו של הפרט.ילדי ישראל הם דור ההמשך המבטיחים את קיומה של מדינת ישראל. אשר על כן, נפעל בראש ובראשונה לטיפוחה וחיזוקה של המשפחה, לעידוד הילודה, ולפיתוח חיים בקהילות תוססות ותומכות משפחה.  

הורות תמונת כותרת

ילדים זקוקים לאב ולאם והמדינה צריכה לעודד במשאביה בניית משפחות במתכונת זו ונפעל לקדם את זכותם הטבעית של הורים גדל את ילדיהם ללא הבדל בין המינים

שוויון על פי אבות למען צדק
בישראל ישנה אפליה מבנית קשה לרעת גברים, בחקיקה, בהחלטות ממשלה, בפעילויות מוסדות השלטון ופסיקות בתי המשפט. אפליה זו מקודמת במסווה של "שוויון מגדרי".
מטרות העמותה

החזון שלנו.

העמותה אבות למען צדק, תקדם את ערכיה להליך תיקון וריפוי החברה הישראלית, עקב הנזקים האדירים, שנגרמו לאינספור משפחות, גברים, נשים, ילדים,אבות ואימהות, משום האפליה השיטתית.

אבות למען צדק החזון שלנו

מטרות העמותה.

קידום מדיניות חברתית-משפחתית בכל תחומי החיים, תוך שיקום וחיזוק מעמד התא המשפחתי. קידום הזכות להיות גבר ואבא כשווה ערך וזכויות בפני החברה הישראלית וכל מוסדות המדינה. הקמת "קהילות תומכות" לצורך מענה הוליסטי לגברים במגוון תחומים.

תפיסה חברתית

תפיסה חברתית.

העמותה מייצגת ציבור רחב אולי הרחב ביותר במדינת ישראל, קר: לא רק גברים ואבות, אלא גם את הנשים והאימהות, ילדיהם, הוריהם וכן כל מי שערכי המשפחה, השוויון, השוויון בפני החוק והורות יקרים בעיניו.

הפרוייקטים שלנו

אייקון תקשורת ודוברות

אייקון דיור חלופי

אייקון מדיניות וחקיקה

אייקון מוקד עמותה

אייקון אבות יחד

אייקון פעילות בכנסת

פרוייקט מאגר ידע, חושף נתונים ומחקרים שהציבור מעולם לא נחשף אליהם.

מועדים לציון בשנה

יום האב הבינלאומי 2021

יום האב הוא חג שהתפתח בתחילת המאה העשרים ונועד בעיקר ליצור חג משלים ליום האם. הוא נחוג במדינות שונות ובתאריכים שונים. החג מאופיין בעיקר בנתינת מתנות לאב, ובדרך כלל גם בארוחת ערב חגיגית בהשתתפות כל בני המשפחה.

ימים
שעות
דקות
לוגו היום הבינלאומי למניעת התאבדויות

היום הבינלאומי למניעת התאבדויות ובראשי תיבות: WSPD הוא יום מודעות שמתקיים ב-10 בספטמבר מדי שנה מאז 2003, על מנת לאשרר את המחויבות העולמית למניעת התאבדויות. האיגוד הבינלאומי למניעת התאבדות , בשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי והפדרציה העולמית לבריאות הנפש , עורך את היום הבינלאומי למניעת התאבדויות. בשנת 2011 נערכו בכ-40 מדינות אירועים מיוחדים לציון האירוע.

ימים
שעות
דקות
אבות למען צדק, יום המודעות לסרטן הערמונית

יום המודעות לסרטן הערמונית.מדי שנה מצוין בעולם ב-15 בספטמבר, יום המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית,  סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל.

סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל, כ-2700 גברים מאובחנים מדי שנה, כ-400 מהמאובחנים מתים

ימים
שעות
דקות
יום הגבר הבינלאומי

יום הגבר הבינלאומי הוא אירוע שנתי בינלאומי המצוין ב-19 בנובמבר ברחבי מדינות רבות בעולם. היום צוין לראשונה ב-7 בפברואר 1992 על ידי תומאס אוסטר. יום הגבר נחגג במשך התקופה הארוכה ביותר ברצף במלטה, שם נחגג יום הגבר מאז ה-7 בפברואר 1994.

יום הגבר הבינ"ל משמש להעלאת מודעות וליצירת דיון ציבורי באפליה המגדרית החברתית והחוקית הקיימת נגד גברים.

ימים
שעות
דקות
ניכור הורי 25 באפריל 2021

מאבקי גירושים כוללים בדרך כלל מטענים רגשיים עזים, הגורמים לעיתים לכך שבני הזוג המתגרשים, או אחד מהם, אינם בוחלים בשום צעד אשר ישרת את מטרתם. אחד מנושאי המאבק הוא שאלת משמורת הילדים (אצל מי יגדל הילד), המהווה נושא טעון. לעיתים אחד ההורים צובר כעסים כלפי השני, ומתקשה להפריד בין כעסים אלו לבין טובתו של הילד בשמירה על קשר עם ההורה השני. כעסים אלה באים לידי ביטוי בהאשמות על פגיעה בילד ובטענות על חוסר מסוגלות להיות הורה טוב.

במצבי קיצון, וכאשר מתקיימים אחד או יותר מהגורמים הבאים: הורה עם הפרעות אישיות נרקיסיסטיות, עירוב יתר של הילדים בתהליך המשפטי, כעס ורצון לנקמנות, הסתה ושטיפת מוח נגד הורה אחד, עשוי המצב להגיע לתחושה של הילד כי הוא צריך לבחור בהורה אחד. עד למצב של ניתוק קשר עם ההורה השני. מאחר שיחסים עם הורים הם בעלי חשיבות מרובה להתפתחות אישית וקוגניטיבית—ילד העומד במרכזו של סכסוך כזה עלול להימצא בסיכון פסיכולוגי.

ימים
שעות
דקות

תכנית עבודה 2022

הקמת תחום דוברות ויחסי ציבור

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

הקמת מוקד מצוקה

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

רשויות מקומיות

הקמת ממשקים וקהילות תומכות ברשויות המקומיות.

הכנת תוכנית הוליסטית למניעת אובדנות

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

פגישות עבודה

פגישות עיתיות עם שרים וחברי כנסת ליצירת דיאלוג, לקידום חקיקה והקצאת תקציבים, יצירת קשרי עבודה עם משרד לבטחון פנים,הרווחה, הבריאות, הכלכלה והפנים.

הסברה

קידום הסברה וחשיפת הציבור לתופעת אפליית הגברים.

מעט מהפעילות שלנו בחודשים האחרונים

הכר את הצוות שלנו
מייקל לוי

מייסד ויושב ראש.

יונדב שטרן

מנכ"ל העמותה

ד"ר אורלי נתנאל

חברת הועד המנהל

ד"ר אבי גולדברג

חבר הועד המנהל

ד"ר יבגני פריזנט

חבר הועד המנהל

אלה זיו

חברת הועד המנהל

אופיר הראל

חבר הועד המנהל

יואב לוין

חבר הועד המנהל

יפתח אור

חבר ועדת ביקורת

יוסף תמיר אלברט

חבר ועדת ביקורת

בועז קטרון

רואה חשבון העמותה

עורכת הדין נעמה סלע

יועצת משפטית

דוברות העמותה

הירשם לפרסומי העמותה באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פרסומים שונים וחדשים במייל.

00:00
00:00