הצטרפות לאסיפה הכללית

מעוניין לקבל מידע נוסף בטרם הצטרפות?

תנאי הצטרפות

הזדהות עם מטרות העמותה.

תמיכה והשתתפות בפעילות העמותה.

אישור הצטרפות על ידי ועד העמותה.

תשלום דמי חבר שנתיים.

זכויות חבר האסיפה:

זכות הצבעה באסיפה השנתית הכללית.

השפעה על מקבלי ההחלטות בעמותה.

השתתפות בכנסים ובעצרות.

השתתפות באירועי העמותה.

בקשת הצטרפות