אבות למען צדק מזמינה אותך להציע רעיונות והצעות לכנס "בדלתיים פתוחות".