אפליית גברים ברכישת השכלה גבוהה

לימודים באקדמיה
נשים 59%
לימודים לתואר ראשון
נשים 58%
לימודים לתואר שני
נשים 63%
לימודים לתואר שלישי
נשים 53%