אבות למען צדק הנה עמותה. פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, לחיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר. שותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

קידום מדיניות חברתית-משפחתית בכל תחומי החיים, תוך שיקום וחיזוק מעמד התא המשפחתי. קידום הזכות להיות גבר ואבא כשווה ערך וזכויות בפני החברה הישראלית וכל מוסדות המדינה.

לקדם את ערכיה לכדאי תהליך תיקון וריפוי החברה הישראלית, עקב הנזקים האדירים, שנגרמו לאינספור משפחות, גברים, נשים, ילדים, אבות ואימהות, משום האפליה השיטתית.

מייצגים ציבור אולי הרחב ביותר במדינת ישראל, קרי: לא רק גברים ואבות, אלא גם את הנשים והאימהות, ילדיהם, הוריהם וכן כל מי שערכי המשפחה, השוויון, השוויון בפני החוק והורות יקרים בעיניו.

מועדים לציון בשנה

מדיניות וחקיקה

צוות בעמותה מאתר חקיקה מפלה ובהתאם מגיש הצעות חוק לתיקון למען הגברים בישראל, במקביל להכנת ניירות עמדה לדיונים הרלוונטים בכנסת ובתזכירי חוק.

לחץ כאן למידע נוסף

תקשורת ודוברות

בתקשורת הישראלית קולם של הגברים בישראל לא נשמע, מיצוב דעת הציבור והצגתם כמסוכנים לנשים מאפשר חקיקה קיצונית ואלימה ובלתי מאוזנת - תחום דוברות ויחסי ציבור פועל ליצירת שיח מאוזן בחברה הישראלית.

לחץ כאן למידע נוסף

חינוך

ערך בכתיבה ועריכה

לחץ כאן למידע נוסף

ספריית מידע

ערך בכתיבה ועריכה

לחץ כאן למידע נוסף

תוכניות למניעת אובדנות וניכור הורי

צוות רב מקצועי גיבש תוכנית חדשה למניעת אובדנות, דרך הפעולה המוצעת על ידינו הוליסטית וכוללת מספר מרכיבים, כאשר המרכזי שבהם הינו, הקמת "קהילה תומכת" שתהווה מקור סיוע רב-תחומי לגברים בסיכון.

לחץ כאן למידע נוסף

פגישות עבודה להרחבת קשרי ממשל

פגישות עיתיות עם שרים וחברי כנסת ליצירת דיאלוג, לקידום חקיקה והקצאת תקציבים, יצירת קשרי עבודה עם משרד לבטחון פנים,הרווחה, הבריאות, הכלכלה והפנים.

לחץ כאן למידע נוסף

מעט מהצלחות הפעילות שלנו

חוק מענק הקורונה המאפשר לאב גרוש לממש את חלקו במענק
מענק קורונה לאבות גרושים
מענק קורונה לאבות גרושים

עמותת אבות למען צדק ומלוכדים פנו במכתב ליושב ראש וועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני לענין מענק הקורונה לאזרחי ישראל.

בפרטי הצעת החוק נכתב, כי המענק יועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים.

כידוע לך כאשר הורים מתגרשים במדינת ישראל, חובת הזנת הילדים מוטלת אך ורק על אב הילדים וזאת ע”פ הדין החל עליהם. כלומר האבות הגרושים בישראל, הם אלו שזנים ומפרנסים את ילדיהם באופן כמעט גורף ומוחלט, אך למרות זאת, לרוב, קצבת הילדים מועברת לאם, כנדבך נוסף לסכום המזונות אותו משלם האב.

מענק התמיכה אותו רוצה הממשלה להעניק לאזרחיה, הנו מענק תמיכה להורים אשר מתקשים לכלכל את ילדיהם בתקופה קשה זו. היות וכלכלת הילדים מוטלת ברובה על אבי המשפחה, כפי שנכתב לעיל, הרי שקיימת חובה, מוסרית לכל הפחות, לחלק את המענק המשפחתי בין שני ההורים ולא להעבירו בלעדית לחשבונה של האם.

ההצעה הנוכחית, מבקשת להעניק לאב גרוש “מעמד” של רווק ולהעניק לו סך של 750 ש”ח, שעה שהוא זה שנוטל בעול הכלכלי של הזנת הילדים.

אנו מבקשים ממך, כי תפעל שהמענק יחולק בצורה שיוויונית בין ההורים, שכן כפי שנהוג, האב הוא זה הנושא בכל הנטל הכלכלי של גידול הילדים המשותפים, ע”י תשלום המזונות בו הוא מחוייב.

הסעיף בחוק תוקן לבקשתנו ואבות גרושים יכלו לממש את חלקם.

ביטול סמכות רשם הוצל"פ להתלות רשיון

בוטל הסעיף בחוק שנתן סמכות לרשם הוצל”פ להתלות רשיון נהיגה של חייבים.

אתמול 7/2/22 תוקן עוול רב שנים אשר השפיע על בתי אב רבים, גברים, יהודים ומוסלמים, רווקים, נשואים, אלמנים ואבות הגרושים.

חבר הכנסת שלמה קרעי החל את המסע בתקופת הקורונה לביטול סמכות רשם ההוצאה לפועל להתלות רישיון נהיגה של חייבים.

צוות מעמותת אבות למען צדק פעל לתיקון חיוני זה ובין היתר פרסמנו את נייר העמדה אשר עקרונותיו הנחו את ביטול הסעיף בחוק:

מניעת קידום חוק אלימות כלכלית
די לאלימות כלכלית נגד גברים
די לאלימות כלכלית נגד גברים

כמעט 100 משתתפים בדיון בועדה בכנסת, אירוע חסר תקדים, משרד המשפטים הציג את טיעוניו אשר לפחות בחלקם הינם שקר מוחלט ואינו מבוסס על נתונים אמפיריים אלא על תחושות, באופן זהה להצעת החוק – תחושות כמדד לעבירה פלילית.

הסיפורים “הנבובים” סוחטי הדמעות שהוצגו בוועדה מעידים יותר מכל, החוק המוצע נועד לנשים בלבד וצפוי להצטרף לארגז הכלים בסכסוכים משפחתיים להפעלת אלימות כלכלית נגד גברים.

בוועדה, השתתפו עשרה ארגוני משפחה, למרות זאת במשך שעה וחצי, רק כולן של אלו הפועלות להעצמת הסכסוכים המשפחתיים בחברה הישראלית נשמע, רק קולן של המקדמות חקיקה אלימה נגד גברים – הבנים שלנו.

הדיון החל שוב, בהנפת דגל הנרצחות בטענה שכל יום נרצחת אישה, ככל הנראה נפגעה מאלימות כלכלית, הן שכחו לציין שמתחילת השנה נרצחו 76 גברים.

משרד המשפטים, חזר שוב על הטענה שאמנת אסטנבול קוראת לחקיקה בנושא אלימות כלכלית ואף ציין זאת בהצעת החוק – ככל הנראה השפה האנגלית זרה לדוברות משרד המשפטים, באמנה אין זכר לטענה זאת.

משרד הרווחה שלא במפתיע תמך בחוק ושוב טען שקיימים נתונים המעידים על תופעה רחבה המצדיקה חקיקה, אלא שנתונים כלשהם או מחקרים – לא הוצגו.

וגברים אופורטוניסטים, מגופים שונים, הסבירו הכיצד באמצעות הצעת החוק האלימה נגד גברים הם יעשירו את כיסם הפרטי ויגדילו את מספר המטופלים אצלם.

כאן יש לומר, אלימות כלכלית כפי המוצעת בחוק, אינה קיימת במחקר למעט בלימודי הפסאדו מגדר, אשר אינם מוכרים כלל כמחקרים אלא כתפיסת עולם ואשר נאסרו במספר מדינות באירופה.

משטרת ישראל, כאן הופתענו! לא ממש, נציגות משטרת ישראל ביקשו את רשות הדיבור על מנת לטעון “משטרת ישראל תומכת”, הנציגה השניה התאמצה מאוד להרחיב בנושא וטענה “תומכת”.

נציג לשכת עורכי הדין: הציג טיעונים עניינים המסבירים את מורכבות הצעת החוק, כמובן שהוא זכה להתקפה אלימה על שהעז להביע דיעה השונה מדעתן של דוברות משרד המשפטים.

כך נראה גיוס כללי של ארגוני הנשים כאשר הן מגלות התנגדות לחקיקה.

כמובן, יושב ראש הוועדה, חטף אלימות ואיומים על כך שהעז להפריע את המונולוגים של ארגוני הנשים.

הארגונים השפויים, קיבלו ארבעה חלונות זמן להשמיע את הטיעונים נגד החוק:

גלי בת חורין מפורום קפה שפירא: חשפה את פרצופן האמיתי של התומכות בחוק, נימקה והסבירה מדוע החוק מסוכן למשפחה הישראלית.

צחי נוני מאבות למען צדק: דיבר מדם ליבו, חשף את האלימות האישית אותה חווה, וקרא לשנות את המגמה בחברה הישראלית להרס המשפחה.

נעמה זרביב משוברות שיוויון: חשפה את השיח המתלהם של ארגוני הנשים בצ’ט הוועדה כנגד אבא אשר חשף סיפור אישי, הסבירה לוועדה שהדרך להתמודד עם הסוגיה אינה באמצעות חקיקה.

מייקל לוי מאבות למען צדק: שאל האם הדוברות קראו את הצעת החוק, שכן אין קשר בין הטיעונים שלהן בדיון לתוכן החוק, לדבריו הצעת החוק במתכונתה הנוכחית ללא מדדים אובייקטיביים יעצימו סכסוכים משפחתיים, תהה על הסיפור האישי של הגב’ סבינה הנשמע כמו דוגמא קלאסית לבעייתיות בחוק המוצע – החלטות כלכליות כושלות בתא משפחתי יהפכו גבר לאלים כלכלית.

לסיכום: פרצופן האמיתי של מקדמות החוק נחשף מספר פעמים במהלך הדיון – אלימות כלכלית נגד גברים.

לסיכום: הצלחנו למנוע את קידום החוק.

מניעת שחרורה של אריקה פרישקין
מניעת שחרורה של אריקה פרישקין
מניעת שחרורה של אריקה פרישקין

עמותת אבות למען צדק עסקה בשנה האחרונה מול בית הנשיא, בענין מניעת שחרורה של אריקה פרישקין יחד עם משפחת המנוח, אנחנו נתקלים בפרסומים המבזים את הקורבן (הנרצח) .

ליבו וקולו של דניאל נדם לפני 17 שנים, דמו נשפך בשנית, כאשר הוא מוכפש בכל מדיה אפשרית ומוצג כמתעלל, כאנס, כמפלצת.

לצערנו מרבית התקשורת חוטאת לאמת והולכת שבי אחר תעמולה אשר פוגעת בשמו הטוב ופוגעת במשפחה שכאבה על רצח דניאל לא פג עם השנים.

אנחנו מברכים על החלטתו האמיצה של נשיא המדינה, נמשיך לפעול למנוע את שחרור הרוצחת אשר במקום להרכין ראש ולהביע חרטה אמיתית ממשיכה להכפיש את הקורבן.

מניעת קידום חוק שלילית אפוטרופוסות מאבות - נעמה לזימי
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
מניעת אימוץ אמנת איסטנבול
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
הרשמה לפרסומי העמותה באמצעות המייל.

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פרסומים שונים וחדשים במייל.

הצטרפו ל 6,944 מנויים נוספים