אפליית גברים במערכת המשפט

שופטים במערכת המשפט
נשים 55%
רשם הוצאה לפועל במעמד שופט
נשים 70%