חודש: נובמבר 2020

שוויון על פי אבות למען צדק
חשודה בהצתת גבר
סקר אלימות בת הזוג
האם שר המשפטים מעודד רצח גברים
רצח בשנת 2020
לא לשחרר את אריקה פרישקין הרוצחת
אובדנות המגיפה השקטה
גניבת זרע מגיפה בישראל