חודש: אוקטובר 2020

נרצחים בישראל למ"ס
התפלגות אלימות במשפחה על פי מין בהתאם למשטרת ישראל