מליאת הכנסת אישרה ביום 28/6/23 בקריאה טרומית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – דחיית תשלום היטל השבחה אגב גירושין), התשפ”ג 2023- של חברת הכנסת מירב בן ארי. 23 חברי כנסת הצביעו בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים. הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.

מוצע כי לא ייראו כמימוש זכויות לצורך תשלום היטל השבחה העברת זכויות בנכס הנעשית על פי פסק דין אגב גירושין, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם העברה מהם לילדיהם.

בדברי ההסבר נכתב: “כיון שבמקרה השבחה כמו במקרה מס שבח או מס רכישה, הנכס נותר עדיין בידי המשפחה שרוצה לחלק את הרכוש בין בני המשפחה, לא מתקיים אירוע מכירה.

כמו כן, לא התבצע מימוש של הזכות במקרקעין. לפיכך אין לגבות גם במצב זה דמי היטל על ההשבחה. מן הראוי שתהיה אחידות בין הרשויות הן בתשלום מס השבח לרשויות המס והן בתשלום היטל ההשבחה לרשות המקומית.”

יוזמת החוק, חה”כ מירב בן ארי (יש עתיד): “מן הראוי שתהיה אחידות בין הרשויות הן בתשלום מס השבח לרשויות המס והן בתשלום היטל ההשבחה לרשות המקומית. הצעת החוק שמונחת בפניכם כעת נועדה לעשות צדק עם זוגות גרושים ולמנוע מהם לשלם היטל השבחה על אף שלא הייתה השבחה של נכסם. אני מודה לעו”ד בצלאל הוכמן שפנה אליי עם ההצעה, לשר האוצר ולחברי ועדת שרים לענייני חקיקה שתמכו בחוק הצודק הזה”.

אבות למען צדק

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה