יחס המפלה לאבות בשירותי הרווחה כנס טלי גוטליב

היום 28 במאי יתקיים בכנסת כנס בראשות חברת הכנסת טלי גוטליב שכותרתו: יחס המפלה לאבות בשירותי הרווחה

שירותי הרווחה באמצעות עובדות סוציאליות פוגעות בהורות של אבות גרושים, מדובר באפליה בוטה.

על פי מספר אמנות בינלאומיות עליהן חתמה ישראל, ואליהן היא מחוייבת. בין אמנות אלו, ניתן למנות את האמנה בדבר זכויות הילד, האמנה בדבר חטיפות ילדים, וגם האמנה לביעור אפליה נגד נשים, אשר אוסרת על יחס מפלה גם כנגד גברים, טיפוח סטריאוטיפים נגדם, או קיבוע של סטריאוטיפים כאלו בחוק.

תפיסת האישה כקורבן מושרשת בעובדת הסוציאלית בחוויה האישית שלה וגם מתוקף הכשרתה המפלה, עד שאינה מסוגלת לבצע את תפקידה בצורה אובייקטיבית.

בעת שאלימות כלפי נשים מטופלת ברצינות הראויה – החל בחקיקה, דרך טיפול מקיף של מערכות אכיפת החוק וכלה בהקצאת תקציבים ובהקמת מקלטים לנשים מוכות – לתופעת הנשים האלימות והגברים המוכים אין התייחסות.

הנחת היסוד של העובדות הסוציאלית בשירותי הרווחה שהאישה היא קורבן צריכה להיעלם, העובדות הסוציאליות צריכות להיות חשופות למידע הזה, שיעור הנשים הנוקטות אלימות פיזית כלפי בני-זוגן זהה לשיעור
הגברים – מידע אשר נהיר בעולם כולו החל משנות ה- 70 .

העובדות הסוציאליות אינן מסוגלות להביט ןמציאות ולעסוק בגברים במצוקה ונפגעי אלימות, צריך להבין שגם הם קורבנות.

הוכחה ברורה הינה דוח מבקר המדינה שעסק בטיפול המדינה במשפחות בהליכי גירושין ופירוד // 1397 ופורסם ביום 6/5/2019. אשר קבע שאכן העובדות הסוציאליות מפלות אבות.

תקציר כשלונות העובדות הסוציאליות על פי מבקר המדינה:

א. זמני המתנה בלתי סבירים לתסקירים.
ב. העדר הנחיות מקצועיות ונהלי עבודה בנושא ניתוק קשר בין ילדים להוריהם.
ג. העדר הכשרה מתאימה, כאשר ההכשרה הקיימת מוטה מגדרית.
ד. מרכזי קשר מתפקדים למעשה כמרכזי ענישה לאבות ( 85% מהילדים הנשלחים למרכז קשר, חיים בבית האם ונמנע מהם קשר עם האב, 15% הינם ילדים בסיכון כחלק מהשמה חוץ בייתית).
ה. העדר מענים ייעודיים לילדים.
ו. כשלים אלה, מובילים לעליה דרמטית במספר הילדים הסובלים מניכור כלפי אביהם (עפ”י רוב).
המענה לכישלון משרד הרווחה:

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה