בצלאל סמוטריץ’ שר האוצר, זוכרים את האיש שהבטיח לנו האבות הגרושים לדאוג לביטול האפליה נגדנו?

הוא האיש אשר במו ידיו מקדם חוק המטיב עם הגרושות ושכח את האבות הקורסים תחת נטל המזונות.

התיקון שאושר: אישה וגבר יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בשל כל ילד שבשנת המס מלאו לו שש שנים וטרם מלאו לו 18 שנים. ילד בטווח הגיל האמור, אישה תהיה זכאית לשתי נקודות זיכוי בסך הכול, וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. במשפחה חד הורית שבה ילד להורה אחד, כהגדרתו בסעיף 40(ב)(3), בעד כל ילד שמלאו לו שש שנים וטרם מלאו לו 18 שנים בשנת המס, ההורה היחיד יהיה זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות בשל הצעת חוק זו”.

המצב כיום: אבא משלם מזונות לילדיו, במכפלת מספר הילדים ובנוסף משלם את מס ההכנסה על תשלום המזונות המועבר לגרושה (היא פטורה מהצהרת מס על הכנסה).

בעוד האב משלם מזונות + מס הכנסה: סמוטריץ’ באמצעות משרד האוצר נותן לגרושה נקודת זיכוי אחת עבור כל ילד + נקודת זיכוי בהיותה משמורנית .

דוגמה כיום לפני התוספת: גרושה עם שלושה ילדים, 2.75 נקודות זיכוי ( לעומת גבר 2.25) + 3 נקודות זיכוי אחת לכל ילד + נקודת זיכוי ילדים בחזקתה = 6.75 נקודות זיכוי ובכסף זה שווה – 19,035 ₪ הטבה לגרושה בשנה.

כעת יוסיפו לגרושה 2 זיכוי נוספות, אחת נוספת עבור כל ילד בגילאי 6 עד 18.

כמה נקודות זיכוי מקבל אבא גרוש שיש לו שלושה ילדים? נקודת זיכוי אחת בסך 2820₪ לשנה.

לסיכום: סמוטריץ’ דפק את האבות הגרושים, הגבר משלם מזונות כמספר הילדים + מס הכנסה ואת הטבות המס הקודמות והחדשות מקבלת הגרושה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה