רשות האכיפה והגבייה והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרים במקרים מסויימים, בתיקי מזונות בהם הזוכה הוא ביטוח לאומי (לא האישה) ניתן להגיש בקשה למחיקת חוב עבר או להפחתתו.

תנאים להגשת הבקשה:

  • תיק המזונות פתוח על חיובי עבר ואינו כולל חיובים שוטפים (הגדלות שוטפות) מידי חודש.
  • לא רשומים על שמכם זכויות בנכס מקרקעין.
  • אם הייתם מצויים בהליכי פשיטת רגל/חדלות פירעון – חלפו 5 שנים מיום סיום ההליך.

הגשת הבקשה מחייבת עמידה בתנאים שצוינו מעלה. בקשה שאינה עומדת בתנאים תדחה על הסף ולא תיבחן על ידי הוועדה. כמו כן, ישנם קריטריונים נוספים שהוועדה בוחנת, לקריאת כלל התנאים לוחצים כאן.

אופן הגשת הבקשה:

  • יש למלא את טופס בקשה למחיקת או פריסת חוב עבר מזונות ביטוח לאומי.
  • בטופס הבקשה, עליכם לציין מהו הסכום המקסימלי שיש באפשרותכם לשלם (כתשלום חד פעמי או בפריסה לתשלומים) כתנאי למחיקת החוב.
  • יש לצרף אסמכתאות המעידות על מצבכם הכלכלי או הרפואי בגינו מוגשת הבקשה (לדוגמה: מסמכים רפואיים, אישורים מביטוח לאומי, תלושי משכורת, תדפיסי עובר ושב ועוד). 

לאחר שבדקתם עמידה בתנאים והטופס מלא, כולל מסמכים נלווים, ניתן לשלוח את הקשה בדרכים הבאות:

ניתן להתעדכן בסטטוס הבקשה באזור האישי.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה