חודש: ינואר 2018

עליזה סרבי, גננת הורשעה בעבירת תקיפה, 6 חודשי מאסר על תנאי.

23/1/2018, הורשעה בעבירה של תקיפה, לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל”ז – 1977, וזוכתה מחמת הספק מעבירה של תקיפת קטין הגורמת חבלה, לפי סעיף 368ב(א). עליזה סרבי בהיותה גננת, השכיבה קטינים בגן שבבעלותה…