תגית: אפליית גברים

עלילת שווא של אישה
אישה מרוויחה בשווה או יותר מבן הזוג-אבות למען צדק
שולי רנד מודה אני גבר מוכה