By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

2 thoughts on “תקציר השבוע שהיה – אבות למען צדק”
  1. לא יהיה שום צדק לאבות שהם גברים גרושים כל עוד שופטי המשפחה יהיו בעלי סמכות לנתק אבות מילדייהם…אפילו בלי להכיר אותם ובלי שדיברו איתם רק בהסתמך על תסקיר הלא ראויה לכלום הקרויה פקידת סעד לחוק נוער שהיא פמינאצית בהשקפתה ודעותיה לגבי מיגדר מוטות מלכתחילה..לגזול מאבא יהודי הורות על ילדיו בישראל בלי להכיר אותו ביכלל ולרצוח את נפשו שקולה בעיני לפשעי הנאצים .מצטער-לא לשם כך הוקמה המדינה הזאת !!! במקום ביטחון קיבלנו פה החרבה ואסון.

השאר תגובה