אל הנשיאה חיות הובאה החלטת בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה, שקבע כי יש לקנוס סרבן גט ב-300 שקלים בכל יום.

“אין צורך להכביר מילים על חומרתה של תופעת סרבנות הגט אשר בה, כפי שנפסק לא אחת, על בתי הדין ובתי המשפט להילחם” כתבה נשיאת העליון אסתר חיות.

הנשיאה אסתר חיות הייתה צריכה להכריע האם להותיר על כנה או לבטל את החלטת בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה שהובאה לעיונה.

לפי החלטת בית הדין הרבני, יוטל קנס יומי מתמשך בגובה של 300 שקל על סרבן גט שמסרב לתת גט לאשתו. הקנס נכנס לתוקפו מתחילת חודש יולי ויחול עד שסרבן הגט יסכים להעניק את הגט.

הרקע להחלטתה של חיות הוא סכסוך גירושין בין שני בני זוג ששמם אסור בפרסום.

הסכסוך החל בשנת 2021 ועוד באותה השנה הושג הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה שקבע כי יש לחלק את הרכוש המשותף בין הצדדים.

מאחר שסידור גיטין במדינת ישראל נעשה רק בבתי הדין הרבניים, בני הזוג הופנו לבית הדין הרבני ושם הסיפור החל להסתבך, הבעל הודיע לפתע שהוא מסרב לתת את הגט לאשתו וכי הוא חוזר בו מהסכם הגירושין ומאז עמד על סירובו לתת גט לאשתו.

במשך שנה וחצי התקיימה בבתי הדין הרבניים מסכת דיונים, במהלכה לא הצליחו הצדדים להגיע לפשרה.

בין היתר, כללו הדיונים הצעה לבעל שאם יתן את הגט, טענותיו בכל הקשור לרכוש ישמרו ולא יפגעו.

לבסוף, החליטו הדיינים להטיל על הבעל קנס ולקבוע שהוא סרבן גט שמעגן את אשתו במשך שנה וחצי.

החלטה זו הגיעה לעיונה של חיות. סרבן הגט טען כי לא היה מקום לחייבו בקנס יומי וכי הוא “אינו מבקש לעגן את אשתו”.

לדבריו, הוא חתם על הסכם הגירושין בעקבות לחץ ותוך שאשתו הטעתה אותו והסתירה ממנו מידע מהותי באשר לחשבונות בנק בבעלותה.

כמו כן, הבעל דורש כי אשתו תעביר לו מליון שקלים עבור דירת המגורים של שני הצדדים. אם תעביר את הכסף, אומר הבעל, הוא יסכים לאשר את הליך הגירושין.

https://news.walla.co.il/item/3600148

נניח לרגע לתעמולה המופצת בתקשורת, בפועל חוק בתי הדין הרבניים חושף אפליה בוטה בחקיקה נגד הגברים בישראל. אין חולק כי סרבנות מצד אישה הינו מעשה אלים לכל דבר ועניין, במיוחד על רקע האפליה המובנית באכיפה נגד מתלוננות שווא, בחיוב הגבר במזונות אישה, בהרחקת הגבר מביתו גם כאשר הגבר הוא הקורבן ונפגע מסרבנות האישה לקבל גט.

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה ביום 14/02/2017 דוח בעניין סרבנות גט, יותר ממחצית מתיקי סרבנות הגט היו של נשים.  מהנתונים עולה כי בתקופה האמורה , נמצאו 427 נשים שסירבו לגט לעומת 382 גברים, במקביל ברור שאין הלימה בין סרבנות נשים לסנקציות שנפסקו, לגברים הוצאו 69 פקודות מאסר לעומת אפס נגד נשים.

במאמר העוסק בגברים מסורבי גט – הצד השקוף של תופעת סרבנות הגט, מאמרו של עו”ד דוד ברלינר, מוצגים נתונים המעידים על העדר סעדים למצוקתו של גבר מסורב גט הכבול בנישואין.

זאת ועוד, אלא שבתי הדין אף “מעודדים” את המשך הסרבנות של האישה כפי שמתרחש במקרה המדובר.

למעשה, הזכאות של אישה למזונות ומדור נמשכת עד הגירושין, כמובן שכסף מהווה תמריץ כלכלי לאישה- הסרבנית לסרב להתגרש.

סירוב בתי הדין להטיל סנקציות על האישה-הסרבנית מחד, ומאידך הקביעה שהגבר-המסורב יצטרך להמשיך לשלם מזונות, לעיתים במשך עשרות שנים, מעודדת הלכה למעשה את האישה-הסרבנית להמשיך לעגן את הגבר.

בעוד בתי הדין מחייבים גברים מסורבי גט בתשלום מזונות אישה ומדור לסרבנית במקרה הפוך של סרבן גט מבית הדין הרבני רשאי להוציא כנגד סרבני גט צו הגבלה -האם בית הדין ובית המשפט העליון היו מפעילים סנקציות נגד סרבניות?

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה