אישה אלימה תקפה את בן הזוג אשר הסיע את האישה לביתה ברכבו, בזמן הנסיעה כאשר החשודה יושבת מאחוריו, היא החלה לקלל אותו. באותה העת החלה לשרוט אותו בפניו ובעורפו וגרמה לו חבלות ושריטות. בנוסף, הכתה אותו בעינו.

אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

https://www.rishon.news/2021/02/16/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94/