תגית: גברים נרצחים יותר

התפלגות רצח לפי דת הקורבן

היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, מרכז המחקר של הכנסת מאשר – גברים נפגעים יותר.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ביום 16/11/2022 מסמך לציונו בכנסת של היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, מהנתונים עולה…

12 גברים נרצחו השבוע, 7 גברים נרצחו ב-24 השעות! רצח רודף רצח ובכנסת דממה – חיי גברים שווים פחות?

12 גברים נרצחו השבוע, 7 גברים נרצחו ב-24 השעות! רצח רודף רצח ובכנסת דממה - חיי גברים שווים פחות?

גברים נפגעים מתאונות עבודה אבות למען צדק
כל שלושה ימים נרצח גבר
כל שלושה ימים נרצח גבר
כל שלושה ימים נרצח גבר
היקף רצח הגברים בישראל
רצח בשנת 2020
אובדנות המגיפה השקטה
נרצחים בישראל למ"ס
גברים נרצחים יותר