חודש: יוני 2020

יום האב 21/6/20

ביום ראשון 21/6/20 חל יום האב, הזדמנות מצוינת לחשבון נפש לציבור, לגברים והנשים אשר מסרבים להביט למציאות הקשה, מציאות אפליית…

רוצחות כי מותר להן
עלות האובדנות למשק הישראלי