חודש: יוני 2020

רוצחות כי מותר להן
עלות האובדנות למשק הישראלי