חודש: יוני 2015

ילנה גולומב הורשעה בתקיפה של ילדה מהגן ונידונה למאסר על תנאי של 3 חודשים למשך שנתיים.

עבדה כסייעת (בפועל מוסכם כי עבדה כגננת) בגן ילדים המשמש לילדים עם בעיות תקשורת. ביום 13.4.2011 ילדה, כבת 4.5 שנים, אשר לוקה באוטיזם סטרה לנאשמת, בתגובה הנאשמת סטרה על פניה…