חודש: ינואר 2000

פלונית זרקה את תינוקה מהחלון וניסתה לרצוח גם את בנה בן ה-7.

 ה-16 לינואר 2000 זרקה פלונית  את תינוקה מהחלון. אחרי שהוא נפל, היא יצאה מהבית כשהיא חמושה בסכין, כדי להרוג את הבן הנוסף, ילד בן 7 שלא היה באותו זמן בבית פלונית ,…