דיין: כבוד הרב אוריאל אליהו, מס’ תיק 1190454/6 (קישור לפסק הדין)

פסק דין תקדימי לבתי הדין הרבניים, כבוד הרב אוריאל אליהו מבית הדין הרבני בנתניה הוציא פסק דין מהפכני מבחינה הלכתית, שקובע כי גם אמהות מחויבות בתשלום דמי מזונות על הילדים.

הדיין אליהו קבע כי פרשנות שונה מהמקובלת וטען כי לפי דעות של פוסקים גדולים ורבים חיוב האב במזונות ילדיו הוא מ”דין צדקה” מיום לידתם ועל כן ניתן בהחלט לחייב את האם במזונות כבר מגיל זה, הכל לפי יחס ההכנסות של ההורים.

הדיין ציין כי לנוכח השינויים הדרמטיים בכלכלת המשפחה ( נשים מרוויחות שכר גבוה ובמקרים רבים יותר מהגבר) ובחוקי הרכוש (חוק יחסי ממון והמקרקעין) לא ניתן יותר להמשיך בדרך שנהוגה בדורות האחרונים.

בעבר היה בלתי אפשרי לחייב אמהות במזונות מאחר שהיו חסרות אמצעים, כיום הן עובדות והכנסותיהן מאפשרות להן להשתתף בהוצאות המשפחה.

זאת ועוד, כיום זוג שמתחתן ומביא ילדים לעולם עושה זאת, לרוב, בהנחה ששני הורים יהיו שותפים בכלכלה המשפחתית.

ומה בנוגע לחלוקת הרכוש? לפי ההלכה העברית, לאישה אין שום חלק בכספו של הבעל ויותר מזה, גם כאשר יש לה הכנסות והנכסים שלה שייכים לו. מאחר שהבעל קיבל בהלכה זכויות כל-כך גדולות ברכוש הוא גם זה שהוטל עליו החיוב לפרנס את המשפחה ולשלם מזונות ( היה איזון מחד הגבר החזיק בנכסים ומאידך חויב במלוא כלכלת ילדיו אשר התאפשר באמצעות מימון בנכסים).

כיום בכל הנוגע לנכסים ורכוש, בתי הדין הרבניים פוסקים לפי חוק יחסי ממון שקובע איזון משאבים שוויוני. כך נוצר חוסר איזון משמעותי לטובת האישה: הגבר עדיין משלם מזונות מלאים אבל לא זכאי לזכויות הכלכליות שניתנו לו בהלכה.

כמו כן, הדיין אוריאל אליהו מנה מספר פתרונות מעשיים למצב הזה, ביניהם פרסום תקנה חדשה של הרבנות הראשית שמחייבת את ההורים באופן שווה ויחסי במזונות ילדים בהתאם לדעת הפוסקים הגדולים מהעבר או ביטול הסעיף בחוק המזונות שמחיל את הדין הדתי על מזונות ילדים.

הדיין אוריאל טוען והצדק כי כיום הצדק והחוק מחייבים להטיל על ההורים שותפות שוויונית בעול המזונות מיום הלידה, ללא הבדלי בין המינים.

בפסק הדין נכתב: “שני ההורים יישאו בעלות גידול הילדים כאחד בהתאם ליכולותיהם הכלכליות וללא הבדל מגדרי”.

תקציר פסק הדין: הצדדים נישאו זה לזה בשנת 2011 ,מנישואין אלו נולדו לצדדים 4 קטינים.

האשה הגישה תביעת גירושין בספטמבר 2019 וכרכה לתביעת הגרושין את שאר התביעות ובהן תביעה למשמורת, קביעת זמני שהות ומזונות ילדים הצדדים ניסו לחזור לתקופה מסוימת לשלום בית שלא צלח.

לצדדים ארבעה ילדים בגילאים: שנתיים 3.5 ,7 ,9 .

ביה”ד פסק לצדדים בהסכמתם, זמני שהות שווים 7/7 ביחס לשני הגדולים וכן ביחס לקטנים לכשיגיעו לגיל 6 ,ואילו עד גיל שש זמני השהות כמעט שווים למעט ימי חמישי בהם ישהו עם האם.

הכנסות האב – כ 7000₪ נטו.
הכנסות האם – כ – 8000₪ נטו.

כבר בדיון הראשון הסכימו הצדדים כי ביה”ד יפסוק להם בהתאם לעקרונות בע”מ 15/919 ואף עשו קניין על כך.
בסופו של יום ביה”ד פסק דמי מזונות בהסכמת הצדדים כדלהלן:
א. כל הורה יישא בצורכי הקטינים בזמן שהותם אצלו.
ב. האב יעביר לאם 1500₪  לילד לשנה, 125 ₪ לחודש, עד גיל 18 לכל ילד עבור רכישת ביגוד והנעלה.
ג. הוצאות חינוך והוצאות בריאות חריגות -יישאו הצדדים בחלקים שווים.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה