צרפתי חטפה את בנה ממשמורת האב

מקורות יודעי דבר מוסרים כי גוברת הדאגה לילד שנחטף בידי גלית צרפתי.

הרקע לדאגה, הינה המידע וחוות הדעת המקצועיות שהוגשו לבית המשפט.

בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת קבע כי הילד יועבר לחזקת אביו בשל מסוכנות האם.

האם ערערה לבית המשפט המחוזי וזה צידד באב, וכך גם בית המשפט העליון.

שופטת בית המשפט לענייני משפחה גלית כהן כתבה בהחלטתה:

"מצטיירת תמונה ברורה שבמרכזה ילד רך בשנים, אשר נגזר עליו לחוות את שנות ילדותו המוקדמות בצל קונפליקט בין הוריו, אשר למרבה הצער, אמו אחראית לו.

בית המשפט נתן לה הזדמנויות רבות לשנות את דפוסי החשיבה והפעולה שלה ולפנות לקבלת טיפול רגשי-נפשי על מנת להתמודד עם חרדותיה ותפיסתה הסובייקטיבית את המציאות, אך היא לא עשתה כן.

למרבה הצער, ניכר כי מחשבות האם נעולות. היא שבויה בקונספציה שהאב פוגע מינית בקטין, ודבר לא ישנה זאת למעט הליכי טיפול מתאימים".

משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בהצלת הקטין.

אבות למען צדק