אישה אלימה מאבן יהודה תקפה את בעלה. הבעל הזעיק את השוטרים בבקשה שיצילו אותו מאשתו. לדבריו, במהלך ויכוח בניהם, האישה איימה על חייו והשליכה לעברו מאוורר. בזמן שנלקחה למעצר הזהירה האישה את השוטרים שאם תשוחרר – תרצח את בעלה.

אלימות נשים נגד בן הזוג זאת תופעה. אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

14/06/2009

https://mobile.mako.co.il/news-law/crime/Article-daea248abedd121004.htm