במסגרת ‏בג”ץ 3676/21 – עתירה של “עמותת בוחרים במשפחה” “ועמותת בצלמו“, אשר מהותה הנה קריאה לבטל את האנונימיות בבנקי הזרע, נודע אודות היקף הילדים שנמנע מהם לדעת מי אביהם.

בין השנים 2020-2002 נולדו בהליך הפריה 107,457 ילדים להם אמא בלבד, רצונן של נשים אלה להרות פגע קשות בזכותם של הילדים לדעת מי אביהם הביולוגי.

נכון לומר: כי חוזר מנכ”ל משרד הבריאות מאפשר ‘העדר תיעוד’ פרטיו של אבי הילד הביולוגי, לדברי העותרים הנחיה זו ניתנה בחוסר סמכות.

בעתירה נטען כי הזכות להורים גוברת על הזכות להורות ושיש לאפשר לכל ילד לדעת מי הוא אביו.

אנונימיות של בעל הזרע, יצרה “יתומים מהולדה” ומהווה פגיעה בזכויות יסוד של הילוד: לכבוד ולקניין, הזכות להורים, הזכות לזהות, הזכות לקשרי משפחה והימנעות מנישואי קרובים, הזכות למזונות, הזכות לירושה.

אי אפשר להפריז בחשיבות מידע זה, העשוי להיות משמעותי עד כדי הצלת נפשות.במקרה של אירוע רפואי התלוי במידע גנטי, או כאשר קיים צורך בתרומה מקרוב משפחה ביולוגי. יתרה מזאת, מידע זה עשוי להיות משמעותי למי שאינו רוצה לשאת את אחותו מאביו ללא ידיעתו ולהיכשל בגילוי עריות.

בג”ץ 3676/21 החלטה מיום 10.3.2022

בעקבות דיון בעתירה, ניתנה החלטה המחייבת את משרד הבריאות ליתן הודעה לבג”ץ על פעולות ויוזמות לעדכון הנהלים נשוא העתירה.

למעשה ניתן לומר, כי בית המשפט מסכים עם טענות העותרים שהנוהל הנוכחי הוא פסול ושצריך לשנות אותו. רגע מכונן במהלך הדיון היה כאשר נציגת המדינה דברה על הזכות להורות והשופטת ברון קטעה אותה ואמרה אבל העותר טוען שהזכות להורים חזקה מהזכות להורות. לפרקליטה לא היה מענה.

העתירה, מחזקת את הזכות להורים של הקטינים ואת זכותם של גברים לדעת מי הם יוצאי חלציהם.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

2 thoughts on “107,457 ילדים בישראל לא יודעים מי אבא שלהם.”
  1. גברים רבים יפסיקו לתרום זרע, והנשים תשארנה עם הפחות איכותיים.

השאר תגובה