All images are placed on separate layers. They can be removed or altered if you need to. Some gradients were used. No transparencies.

האישה האלימה דקרה את בן הזוג פעמיים בידו וגבו ואיימה עליו כי אם יכניס אותה לבית סוהר היא תכניס אותו “לבור מתחת לאדמה”. 

בית משפט השלום בנתניה גזר 11 חודשי מאסר על אישה בת 26 מנתניה, לאחר שדקרה פעמיים את בן זוגה, גבר במצוקה, במהלך ויכוח. האירוע התרחש לפני כארבעה חודשים, כאשר במהלך ויכוח, נטלה האישה סכין מטבח ואיימה עליו באומרה

“אל תעצבן אותי אני אחתוך אותך”.

בן זוגה שאל אם היא מסוגלת לחתוך אותו, והיא השיבה בחיוב וחתכה אותו בידו הימנית. לאחר שאמר לה בן זוגה כי הוא מבקש להתרחק ממנה, שאלה אותו האישה אם הוא רוצה להזמין משטרה, נטלה סכין נוספת ודקרה אותו בגבו. לאחר מכן איימה עליו כשאמרה

“אם תיפול עליי, אפול עליך פי עשר” ו-“תכניס אותי לבית סוהר, אני אכניס אותך לבור מתחת לאדמה”.

למרות שלאישה האלימה ישנן שלוש הרשעות קודמות בגין ביצוע עבירות של הפרעה לשוטר, איומים, הפרת צו בית משפט, הפרת הוראה חוקית ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. אף ריצתה בעברה עונשי מאסר לתקופות שונות. –


נשפטה רק ל- 11 חודשי מאסר.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה