ביטול הגבלת רשיון נהיגה – שר המשפטים פרסם תזכיר חוק שלפיו הסנקציה לא תוטל על חייבים להוצאה לפועל או למרכז לגביית קנסות. “מגבלה על רישיון נהיגה מהווה פגיעה משמעותית על חופש התנועה של החייב ועל התנהלותו היומיומית”

במידה שהתזכיר יעבור בהצלחה את וועדת החוקה,והצבעה במליאה, תבוטל הסמכות לשלילת רישיון נהיגה לחייבים.

שר המשפטים גדעון סער חתם ואישר פרסום תזכיר חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס’)(ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ”ב-2021.

תחום מדיניות וחקיקה בעמותה פרסם נייר עמדה, להלן עיקרי עמדתנו.

ברצוננו להעיר את תשומת לבכם לסמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל ובמיוחד באבות הגרושים, שכן הם מחויבים בחוב פסוק, הנובע ממזונות המגיעים לפי פס”ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו,מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל.

מדובר בפגיעה חוקתית בזכות להורים של הקטין, לא רק החייב נענש בשלילת חירותו, אלא גם ילדיו הקטינים נגררים בעל כורחם לתחבורה ציבורית בגשמים ובחמסין והמזונות שהיו מיועדים לרווחתם מביאים לענישתם בדרכים מדרכים שונות ומגוונות.

זאת ועוד, מדינת ישראל חתומה על שתי אמנות בינלאומיות:

האמנה לזכויות הילד של האו”ם, עליה חתמה מדינת ישראל, ובה התחייבה להבטיח הקשר בין ההורים לילדיהם והדבר בא לידי ביטוי בפרטים רבים באמנה, וכן להסיר מונעים מהורים אשר מבקשים (ואולי אף מחוייבים באופן טבעי) להיות עם ילדיהם ולגדלם.

האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות, אשר בסעיף 11 דורשת ש”לא יכלא אדם עקב אי יכולתו למלא חוב חוזי” (ובכלל זה ניתן להכניס חוב מזונות).

נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופ העיסוק.ההגבלות האמורות על רישיון הנהיגה פוגעת ביכולת של החייבים להתפרנס בכבוד, ולעסוק במשלח יד המצריך הגעה ויציאה ממקום העבודה ברכב.כמו- כן, אליבא השופטת בייניש, ההסתייעות ברכב,חיונית לשם שמירה על הזכות לקיום מינימאלי בכבוד המצויה בגרעינה של הזכות החוקתית לכבוד. כך,למשל, אדם ללא רישיון נהיגה עלול להיות מוגבל ביכולת להצטייד במזון בשל הקושי בהגעה לחנויותהמזון.

מדובר באמצעי חשוב ולעיתים קריטי ליצירת הכנסות בכל משק בית, אם בנסיעה לעבודה או בעבודה עצמה. כיצד ניתן להגביל כך חייב ועדיין לצפות ממנו להיות מסוגל לשלם את חובותיו.

ההגבלות האמורות על רישיון הנהיגה פוגעת ביכולת של החייבים להתפרנס בכבוד, ולעסוק במשלח יד המצריך הגעה ויציאה ממקום העבודה ברכב.מצריך הגעה ויציאה ממקום העבודה ברכב. כמו- כן, אליבא השופטת בייניש, ההסתייעות ברכב,חיונית לשם שמירה על הזכות לקיום מינימאלי בכבוד המצויה בגרעינה של הזכות החוקתית לכבוד. כך,למשל, אדם ללא רישיון נהיגה עלול להיות מוגבל ביכולת להצטייד במזון בשל הקושי בהגעה לחנויות
המזון. מדובר באמצעי חשוב ולעיתים קריטי ליצירת הכנסות בכל משק בית, אם בנסיעה לעבודה או בעבודה עצמה. כיצד ניתן להגביל כך חייב ועדיין לצפות ממנו להיות מסוגל לשלם את חובותיו.

באבות הגרושים, שהחוב שלהם נובע מפס”ד למזונות קיימות פגיעות נוספות בזכויות אדם בסיסיות.

בראש ובראשונה, הגבלה על רישיון הנהיגה של אב גרוש משמעותה פגיעה ביכולת לקיים זמני שהות עם הילדים, ע”פ ההסדר שנקבע בפס”ד או בהסכם שנערך בין בני הזוג המתגרשים. חוסר היכולת להתנייד, לקחת ולהחזיר את הילדים מעמידה את האב הגרוש החייב בחוסר יכולת מעשית לקיים מפגשים סדירים עם ילדיו. כפועל יוצא, נפגעת זכותם הטבעית והחוקתית של האב הגרוש ושל הילד לחיי משפחה.

בנוסף, ובאופן עקיף, נפגעת זכותה החוקתית של האם לחופש העיסוק משום שהיא נאלצת למלא את החסר של האב. כעת, נראה כיצד הפגיעה בזכויות הנ”ל, אינה צולחת את מבחני פסקת ההגבלה.

פירוט מלא מצורף בנייר עמדה להלן.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

One thought on “ביטול הגבלת רישיון נהיגה.”

השאר תגובה