שליש מנפגעי עבירות מין הינם גברים

הידעת?

"כשליש מנפגעי עבירות המין בישראל הינם גברים, בממוצע נפגעים בשנה כ-1200 גברים".

מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

https://fs.knes3set.gov.il/globaldocs/MMM/6d5a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_6d5a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_8241.pdf