אבהות בעל כורחו משמעותו אונס של הגבר בידי האישה שכן בעל כורחו משמעותו ללא הסכמתו.

הצעתה של השופטת למזונות מופחתים בנסיבות העניין משמעותה הודאה בכך שהגבר נאנס.

ומשמעותו של חוק המאפשר אונס גברים בידי נשים ומזכה אותן בפרס המזונות הוא עיוולת ורשעות מן המדרגה הראשונה.

למה הדבר דומה?

לאישה שנאנסה על ידי גבר ומחוייבת על ידי בית המשפט לשלם לו כסף.

חוק המחייב את הנפגע לשלם כסף לפוגע הוא לא רק סתם עיוולת שיפוטית ומוסרית אלא כזה שספק אם גם בסדום הגיעו לכך.

מייצגת : עורכת הדין מירית אנטבי

אתר העמותה:

By אבות למען צדק

עמותת אבות למען צדק

השאר תגובה

דילוג לתוכן