אבהות בעל כורחו משמעותו אונס של הגבר בידי האישה שכן בעל כורחו משמעותו ללא הסכמתו.

הצעתה של השופטת למזונות מופחתים בנסיבות העניין משמעותה הודאה בכך שהגבר נאנס.

ומשמעותו של חוק המאפשר אונס גברים בידי נשים ומזכה אותן בפרס המזונות הוא עיוולת ורשעות מן המדרגה הראשונה.

למה הדבר דומה?

לאישה שנאנסה על ידי גבר ומחוייבת על ידי בית המשפט לשלם לו כסף.

חוק המחייב את הנפגע לשלם כסף לפוגע הוא לא רק סתם עיוולת שיפוטית ומוסרית אלא כזה שספק אם גם בסדום הגיעו לכך.

מייצגת : עורכת הדין מירית אנטבי

אתר העמותה:

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה