הבושה עוברת צד: דוד נחום, נרצח ב-65 דקירות סכין.

דרושה ענישה מרתיעה לאישה שרצחה את דוד נחום ב-65 דקירות סכין, דוד נחום ז"ל זעק לרחמים והיא ניגשה למטבח והביאה סכין נוספת והמשיכה במעשה הנתעב!

תקציר מכתב האישום:
הרוצחת נעלה את דלת הכניסה לדירה, נטלה מהמטבח סכין לחיתוך ירקות שאורך להבו כ-9 ס"מ, התקרבה לנרצח תוך שהיא מסתירה ממנו את הסכין והחלה לדקור באמצעותו את הנרצח בצווארו ובפניו, בכוונה לגרום למותו.

הנרצח שנפגע ודימם בשל הדקירות הרבות התחנן בפני הרוצחת שתחדל ממעשיה ותחוס על חייו וביקש ושתזמין לו אמבולנס, אולם הרוצחת לא שעתה לתחנוניו והמשיכה לדקור אותו, תוך שהיא אומרת לו כי בכוונתה להמיתו.

בעת שדקרה את הנרצח הבחינה הרוצחת, כי להב הסכין התעקם עקב הדקירות הרבות והיא ניגשה שוב למטבח ונטלה סכין בשר שאורך להבו כ- 10 ס"מ ושבה לדקור את הנרצח שעדיין היה בחיים וגרמה לו לחתכים עמוקים בצוואר, בפנים, בבטן, בחזה ובגב בכוונה לגרום למותו.

הרוצחת לא חדלה ממעשיה, עד שווידאה שהנרצח אכן אינו בחיים עוד ונפח את נשמתו.

באמצעות שני הסכינים הנאשמת דקרה את המנוח כ-65 פעמים בכל חלקי גופו בעיקר בפלג הגוף העליון, גרמה לו לחמישה פצעי דקירה וכן ל- 60 פצעי חתך מתוך כוונה ברורה להמיתו.

רצח מזעזע ונפשע, נדרשת ענישה מחמירה ולא הקלה עם הרוצחת, לא לאישפוז פסיכיאטרי ושחרור בתום 5 שנים.

דוברות אבות למען צדק

https://father4justice.org