ניכור הורי – פורסם נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנות ילדים ולהבטחת קשר בין הורים לילדיהם.

ביום 7/1/2020 נשלחה תגובת עמותת אבות למען צדק לנשיאת בית המשפט העליון בנוגע לנוהל ארצי לניכור הורי.

מצורף לעיונכם:

הודעה לעיתונות בדבר הוראות נוהל נשיאת בית המשפט.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spokemenmessage08102020/he/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8.pdf

נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spokemenmessage08102020/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94%202-20.pdf

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

3 thoughts on “ניכור הורי נוהל בתי המשפט.”

השאר תגובה