בישראל מתאבדים 321 גברים בשנה.השבוע, נמצא גבר תלוי בגשר מחלף אולגה בצפון ישראל, הזעזוע היה גדול, במשך דקות ארוכות נצפה הגבר כשהוא תלוי בצווארו עד להגעת שירותי החירום.

עצומה – העלאת המודעות לאובדנות גברים ודרישה להקמת מרכזי סיוע לגברים במצוקה (אין אחד כזה בכל מדינת ישראל).

קישור לעצומה:

https://drove.com/.10es

בשנתון משרד הבריאות לשנת 2019 המבוסס על נתוני 2016 (שאלה בפני עצמה הכיצד 3 שנים אין נתונים?) מגלה לנו שקיימים 390 אירועי אובדנות בשנה בהערכת חסר של כ-25% (מקרי אובדנות שאינם מדווחים) .

321 גברים התאבדו, 69 נשים התאבדו, 82% מהמתאבדים הינם גברים, פער אובדנות מגדרי גדל לכמעט אחד לחמש ( 1:5) , על כל חמישה גברים מתאבדים מתאבדת אישה אחת.

מכאן לסוגיה אודותיה קיים ויכוח רב שנים, היקף האובדנות בקרב גברים גרושים, הדוח מגלה לנו ששיעור האובדנות בקרב הגרושים (רשומים במרשם האוכלוסין כגרושים) גבוה פי-7.2 יותר מרווקים ונשואים ומאידך במספרים המוחלטים קיימת סתירה.

האם מדובר בגבר גרוש, רווק או נשוי אינה רלוונטית – מדובר במעל 300 גברים בשנה שאין עבורם מענה למצוקה ושולחים יד בנפשם – חובתנו לנסות להצילם, חובת משרד הבריאות לחדול להתעלם ולהתכחש לתופעת האובדנות בקרב גברים – הגיעה העת להקים מרכזי סיוע לגברים במצוקה.

מבלי להיכנס לחישובים מסובכים, ניתן לראות בבירור מהנתונים כי רוב המתאבדים הם גברים בדגש על גברים גרושים.

ללא ספק, היקף המתאבדים עולה על מספר ההרוגים מהטרור הפלשתינאי, מתאונות דרכים ומאידך ישנה התעלמות בוטה מאובדן חייהם של מאות גברים בשנה.

בשנת 2013 התקבלה החלטת ממשלה 1091 במסגרתה הוחלט על "תכנית לאומית למניעת אובדנות" אשר תוקצבה ב- 55 מיליון שקל לחמש שנים.

6 שנים חלפו מהחלטת הממשלה, עדיין אין מענים למניעת אובדנות בקרב גברים, מאות גברים ימשיכו להתאבד בכל שנה אלא אם משרד הבריאות וממשלת ישראל יחליטו להקים מרכזי סיוע לגברים במצוקה.

במהלך 6 השנים – התאבדו 1800 גברים.

מטרת העצומה – העלאת המודעות לאובדנות גברים ודרישה להקמת מרכזי סיוע לגברים במצוקה (אין אחד כזה בכל מדינת ישראל).

הצטרפו ותמכו בסיוע לגברים במצוקה.

עמותת, אבות למען צדק

קישור לשנתון משרד הבריאות:

יש ללחוץ כדי לגשת אל loss_2019.pdf