תגית: שפה אמגדרית

שפה שוויונית אינה גורמת לנשים להישגים גבוהים יותר

הטענה כי מחקרים מראים כי ניסוח בשפה שוויונית יגרום לנשים להגיע להישגים גבוהים לא קיימים! מסקנות מאמרן של תמר קריכלי־כץ וטלי רגב בשם האם השפה העברית מכשילה נשים. - המסקנות…