תגית: מגדר

שפה שוויונית אינה גורמת לנשים להישגים גבוהים יותר

הטענה כי מחקרים מראים כי ניסוח בשפה שוויונית יגרום לנשים להגיע להישגים גבוהים לא קיימים! מסקנות מאמרן של תמר קריכלי־כץ וטלי רגב בשם האם השפה העברית מכשילה נשים. - המסקנות…

גברים מסורבי גט – הצד השקוף של תופעת סרבנות הגט

היקף תופעת מסורבי-הגט גבוה בהרבה משמקובל לחשוב; הפגיעה בגברים מסורבי-גט, במקרים רבים, קשה ביותר; "היתר אישה שניה" אינו מהווה כיום פתרון מעשי למסורבי הגט, שכן האפשרות לקבלו הפכה כמעט לתיאורטית;…