תגית: גברים נפגעים יותר

80% מהקורבנות בעבירות נגד אדם הם גברים ו-20% נשים

במסמך שפרסם מרכז המחקר של הכנסת, שכותרתו נתונים על אלימות כלפי נשים, מתברר שגברים נפגעים הרבה יותר מנשים בכמעט כל…

היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, מרכז המחקר של הכנסת מאשר – גברים נפגעים יותר.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ביום 16/11/2022 מסמך לציונו בכנסת של היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, מהנתונים עולה…

גבר נאנס באכזריות
גברים נפגעים מתאונות עבודה אבות למען צדק
גברים נפגעים יותר מאלימות הלמ"ס-אבות למען צדק

הבושה עוברת צד: גברים נפגעים יותר מנשים.

גברים נפגעים יותר. בניגוד לנרטיב בתקשורת שהוטמע היטב יש לומר, גברים נפגעים יותר מנשים מאלימות, איום באלימות, מגניבה, מעבירות מקוונות,…

כל שלושה ימים נרצח גבר
כל שלושה ימים נרצח גבר
היקף רצח הגברים בישראל
אלימות נשים בשנת 2020 - תקציר
יניב אימנילוב הוצת בידי בת הזוג
רצח בשנת 2020
אובדנות המגיפה השקטה
נרצחים בישראל למ"ס
גברים נרצחים יותר