כתובה זו החפצת נשים

ארגוני הנשים טוענות נגד החפצת נשים אם כך, מדוע שהאישה תשמור על זכותה לכתובה?

הגבר קונה את האישה ופודה אותה בכסף?

הרי העיקרון כאן אמור להיות שוויון והדדיות, אז כיצד זה נשים ממשיכות להתעקש על הכתובה?

נוסח הכתובה זו החפצת נשים ברורה, אם מדובר בכסף לנשים כנראה אין בעיה להחפיץ את עצמן.

מתברר שהאידאלים הפמיניסטיים נעלמים כשאר מדובר בכסף.

אתר העמותה:
https://father4justice.org

אסתר מגיע לי

אסתר מרגישה שבעלה לא מתייחס אליה ורצתה טיפול זוגי, לכן פנתה לנעמ"ת, בסך הכל רצתה יחס מבעלה, שם סיפרו לה על "אסתר מגיע לי" .

דינה עורכת הדין סיפרה לה שטיפול זוגי זה נחמד אבל כדאי לה לשמוע על "אסתר מגיע לי", אז ככה.

מגיע לך לקבל את הילדים אוטומטית,
מגיע לך להחליט אם בעלך יראה את הילדים.
מגיע לך להחליט אם האבא יהיה במרכז קשר.
מותר לך להגיש תלונת שווא במשטרה.
מותר לך להעיף אותו מהבית.
מותר לך להשתמש בניכור הורי להגדלת המזונות.
מותר לך לך לסרב לגט.
מגיע לך מזונות ילדים גם אם הילדים רק אצל בעלך.
מגיע לך מזונות אישה.
מגיע לך מזונות ילדים בלי קשר לשכרך החודשי.
מגיע לך מזונות ילדים ובלי קשר לשכרו החודשי.
מגיע לך גם חצי מהדירה של אמא שלו שנפטרה.

"אסתר מגיע לי" לא יודעת מה לעשות.

אתר העמותה:
https://father4justice.org/

עתירה לבית המשפט העליון 2511/17

העתירה לבית המשפט העליון אינה בסוגיה פרטית של אדם כלשהו, לא מדובר בהליך משפטי המתנהל בבית משפט למשפחה או בעתירה למחוזי המתגלגל לעליון – מדובר בעתירה בסוגיה עקרונית של העמותה בשם האבות והגברים.
בעתירה אנו טוענים שהבעיה אינה בחוקים במדינת ישראל אלא באג'נדה הנהוגה בבתי המשפט (אפליה מגדרית).
במה עוסקת העתירה,ראשית העתירה עוסקת במשמורת ומזונות.
1.העתירה, מתפרסת על פני 128עמודים.
2.העתירה, מציגה את מחיר הדמים של הגברים והאבות (אובדנות)
3.העתירה, מוכיחה שאין בעיה בחוק בענין המשמורת והמזונות אלא הבעיה עם הפרשנות הנהוגה כיום בבתי המשפט שהינה מפלה על רקע מגדרי.
4.העתירה, חושפת את התעמולה הפמיניסטית בדבר אגדת פערי השכר (פוטנציאל השתכרות מול השתכרות בפועל, שוויון פורמאלי מול מהותי,אם חד הורית משל האב מת).
5. העתירה, מצביעה על תהליך ההשחתה של מערכת המשפט בשל האפלייה ומציבה מראה לפיה, המשך האפלייה יביא למיטוט מערכת המשפט והחוק וקריסה מוחלטת של אמון הציבור.
6.העתירה, מנסה להציל ילדים מיתמות או מהורות אב מסורסת.
7.העתירה, מוכיחה שבתי המשפט והרווחה המציאו שפה חדשה על מנת להצדיק את העוולות כלפי אבות וילדיהם.
בג"צ 2511/17
אתר העמותה:
https://father4justice.org

ניכור הורי – בתי המשפט והרווחה יוצרים עוול

"ניכור הורי", יותר ויותר גרושים הופכים להיות קורבנות שלה, האמא מסיתה את הילדים נגד האבא – עד שנוצר ביניהם נתק מוחלט.

את הצלקות בנפשו של הילד קשה מאד לרפא. העצוב בכל הענין הוא שבתי המשפט למשפחה והרווחה הם אלו היוצרים את הניכור בישראל.

ניכור הורי מתקיים בחסות בתי המשפט למשפחה הרווחה וכמובן האמא, ניכור אבות והדרתם מחיי ילדיהם בהיקף של כ-4000 אבות בשנה באמצעות מרכזי קשר.

המנגנון היוצר את ההדרה מתקיים בחסות משרד הרווחה ובתי המשפט וקרוי – מרכז קשר.

בניגוד למקובל לחשוב בציבור מרכז קשר לא נועד לאבות אלימים אלא לענישת אבות הנמצאים בסכסוך גירושין.

שעה בשבוע לפגוש את הילד במשך חודשים רבים זה ניכור הורי בחסות מדינת ישראל, במיוחד כאשר מרבית המקרים מדובר באבות נורמטיבים.

https://www.minds.com/newsfeed/839066575315763200

אתר העמותה:
https://father4justice.org

מזונות ילדים – כסף זה כל הסיפור

פסיקת בית המשפט העליון בענין מזונות הילדים במשמורת משותפת אינה תואמת את דבר המחוקק, כולם עסוקים בשיח סביב סוגיית כלכלת הילדים במשפחה גרושה ושוכחים את התמונה בכללותה.

בגירושין הסוגיה הכלכלית מורכבת ממספר נושאים מהותיים וכולם עוסקים בכסף והרבה.
חוק יחסי ממון בין בני זוג –
מחצית מכלל הזכויות הנצברות במהלך הנישואין יתחלקו בין 2 בני הזוג כגון קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרן השתלמות, חסכונות, מניות ועוד, למעשה הצד החזק כלכלית ישפה את הצד החלש.

מרגע פקיעת הנישואין ואיזון המשאבים במקום תא כלכלי אחד נוצרים 2 תאים כלכליים שווים, אם 2 בני הזוג שווים כלכלית ההוצאה הכספית עבור כלכלת הילדים צריכה להיות שווה.

מקרקעין – מחצית מהדירה תתחלק שווה בשווה בין בני הזוג ללא קשר לחלק היחסי בהכנסה החודשית שבאמצעותו נרכש הנכס.
מאחר ובמרבית המקרים הגבר השתכר יותר וצבר יותר נכסים הוא "מפצה " את הגרושה על גידול הילדים והעדר קריירה כפי שהוסבר קודם (מחצית דירה וזכויות נצברות) , אם כך מדוע הגבר צריך להמשיך לממן את הגרושה באמצעות תשלום מזונות ילדים?

האם מדובר בכלכלת הילדים או גרסה חדשה של כלכלת הגרושה?

המחוקק קבע שיוויון בחלוקת הנכסים של המשפחה המתגרשת וגם קבע זאת בתחום מזונות הילדים בתיקון לחוק משנת 1981.

בשנת 81 הגיש עורך הדין וחבר הכנסת לשעבר עקיבא נוף תיקון לחוק , בתיקון לחוק נקבע "הורי הקטין חייבים במזונות במידה שווה ומכל מקורות הכנסה ללא תלונות בידי מי מוחזק הקטין".

בחוק לתיקון דיני המשפחה סעיף 3א , סעיף פשוט, צודק ושויוני.

עקביא נוף הפקיד תצהיר בידי היועץ המשפטי של עמותת "אבות למען צדק " המאשר את דבר התיקון וכוונתו.

המחוקק אמר את דברו וקבע שיוויון בחלוקת נכסיה של המשפחה הגרושה כולל בסוגיית המזונות, השיח סביב נוסחאות לתשלום מזונות כאלה ואחרות מנוגד לכוונת המחוקק.

את מזונות הקטין צריכים לשלם הוריו במידה שווה וללא תלות בידי מי מוחזק הקטין ומכל מקור הכנסה – החוק כלשונו הוא הפתרון האידאלי לכל העוולות בגירושין וכל פתרון אחר היוצר אינטרס שלילי מועד לפורענות.

אבות למען צדק

אתר העמותה:
https://father4justice.org

מזונות ילדים – השוד הגדול

אחת המניפולציות בשימוש ארגוני הנשים והפמיניסטיות לצורך שלילת האבהות מגברים ויצירת שוויון ביניהם לנשים בזמן הגירושין תוך התעלמות וטיפוח של ניכור הורי מצד האם וגזל האב על ידי הגרושה הוא הטענה שכדי ליצור שוויון כביכול בזמן הגירושין בהקשר לילדים גברים צריכים לקחת לדוגמא יותר חופשים בזמן הלידה, לדאוג ליום עבודה מקוצר, להיות איש השקר הראשי בגן ובקיצור להפוך מגבר לאישה לשם כבוד.
הטענה השקרית שלהן היא שהאב לא תרם כלום לילדים ולכן אין לו זכות לדרוש משהו בגירושין בעניינם.
ולשיטתן, אם מנגד הוא כביכול רק יעשה דברים אלה ואחרים אזי הוא יוכל לדרוש משהו. מעבר לכך שמדובר על משחקים ותו לא שכן הגבר לא תורם פחות מאישה לפני הגירושין לילדיו רק בתחומים ובאופן אחר, דבר זה מסגיר למעשה את חוסר היושרה שלא תוביל לשום לשוויון אלא לקיבוע מעמדן הפריווילגי של נשים עוד יותר.
אז מה קורה כאשר בודקים לדוגמא מחקרים בתחום, אתם שואלים את עצמכם? ובכן, כאשר בודקים את המצב לאשורו ללא מסך הערפל הפמיניסטי המניפולטיבי מסתבר שהסיכוי של "עקר בית" (Stay at Home Dad) לחוות גירושין (ביוזמת אשתו) עולה ביותר משלושים אחוזים. כאן הלינק לכתבה על מחקר בנושא שבוצע באוניברסיטת הארוורד ומוכיח אמת זו:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3710922/The-REAL-reason-modern-marriages-end-Women-likely-divorce-stay-home-dads-fail-live-breadwinner-stereotype.html
כאן, בלינק למטה, ניתן להוריד את המחקר עצמו של אלכסנדרה קילוואלד מאוניברסיטת הרווארד:
http://www.asanet.org/sites/default/files/attach/journals/aug16asrfeature.pdf
וכאן יש לנו גם דיווח בטיים על המחקר הזה:
http://time.com/4425061/unemployment-divorce-men-women/
ואיך זה נראה בשטח? הינה דוגמא לגבר טיפש שקונה את שקרי הפמיניסטיות, מתעלם מהטבע האנושי ואז מוצא את עצמו נרדף בידי בתי משפט מוטים, אנטי גבריים, גרושות שמאשימות אותו בבטלנות ועצלנות ובתי משפט שבהגנה עליהן קונים את ההבל הזה ומצטרפים לחגיגת השיימינג האנטי גברי. זה כמובן התובנה והראיה האמפירית לאותם המקרים שמתוארים במחקרה של אלכסנדרה קילוואלד:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000547513
הסיפורים של דפנה האקר, מירב מיכאלי ואחרות לא רק שהוא מהווה שקר פסיאודו אקדמי שמבוסס על שום כלום ולא מחקר רציני אלא זו טקטיקה לדכא ולעשוק גברים כאשר הם יתנו עוד יותר, יוסיפו יותר מטלות בבית, לא יזכו ליהנות מכספי החופש (מכיוון שרוב משכורתו של הבעל הולכת גם כך לאישה כפי שנראה למטה וכפי שמוכח במחקרים שונים) ובפועל כאשר הם יתגרשו (בשבעים אחוז לפי מחקרים ביוזמת האישה) הם יעשקו עד השקל האחרון לגרושה שמרוויחה יותר ותוך האשמתם בבטלנות ועצלנות.
הדרך לשוויון עבור גברים ולא נשים עוברת בביטול זכויות יתר מופרכות עבור נשים שמקורן בחוקים ארכאיים ופרימיטיביים שמעגנים פריווילגיות אלו והופכים את הגברים ללא יותר מכספומט ובנק זרע חינמי.
חוקים המאפשרים לנשים לקבל כסף מבלי לתרום שקל לפרנסת הילד לאחר גירושין, התביעה לשמור על איכות חייה תוך זריקת הגבר לאשפתות ולפת לחם, חוקי הגל הרך וכל זאת כאשר האישה עובדת, בהרבה מקרים מרוויחה יותר מהגבר ובפועל בניגוד לשקרים הפמיניסטיים בהתבסס על בחירותיה שלה מרוויחה כמעט אותו דבר באופן כללי, חוקי הגירושין ועוד כל אלו הם חוקים וכלים אנאכרוניסטיים, סקסיסטיים ומפלים, שיש לבטלם לאלתר ויפה שעה אחת קודם.
ולפני שנסיים רצוי כאן אולי בהקשר זה לחשוף את השקר של שוד המזונות הגדול שכן הוא מהווה קלאסיקה לדינמיקה זו של התנקמות בגבר לאחר הגירושין.
כ 1300 שקל מינימום מזונות לגבר לא יכולים להיות חצי ההוצאה על פרנסתו של הילד (אלא כל ההוצאה מושתת על הגבר בלבד) שכן בתוספת אותו הסכום של האישה בנוסף לתשלומים הנלווים הדבר היה מעמיד את הסכום הכולל עבור ילד אחד על הרבה למעלה משלושת אלפים ₪.
למשפחה עם שלושה ילדים לדוגמא הדבר היה מעמיד את הסכום על הרבה יותר מתשעת אלפים ₪ ללא ההוצאות האחרות של משק הבית.
דבר זה היה מצריך רק על גידול הילדים משכורות של עשירון חמישי ויותר (וכמעט שכר חציוני). ואם נחשב כמובן במצב זה את כל ההוצאות של משק הבית אזי משפחה ממוצעת הייתה נזקקת למשכורת של עשירון שמיני ומעלה. בפעול השכר של העשירון החמישי והשכר החציוני (שגם זה הרבה לא מרוויחים(זהו השכר שכבות הביניים מסתדרות בו (וגם חלק מאלו שתחתיהן) לא רק לגידול שלושה ילדים, לפעמים אף יותר ובטח ובטח לכלכלת כל משק הבית ולא רק הילדים. זו בבסיסה התרמית הגדולה של עושק הגבר במזונות והאשליה שהוא שולט בפיננסים (הוא אינו שולט אפילו בשלו) ודרכם באשתו שכן חרב הגירושים והעושק הכרוך בזה עומדים תמיד כחרב על צווארו וכגיליוטינה המוכנה תמיד לפעולה שלא לדבר שאלו אינם סכומים בהם ניתן לשלוט בגבר או אישה כלשהיא ושוב בטח ובטח כאשר הוא או היא מרוויחים סכומים דומים.
השורה התחתונה היא שהנטל צריך להתחלק בין שני בני הזוג בהתבסס על נתונים כמו אלו במחקר ויכולתם הכלכלית האמתית בפועל של בני הזוג בעולם של דינמיקות משתנות ולא על סיפורי בדיות מיזאנדריים (בהרבה מקרים גם דתיים) של "עולה ולא יורדת עמו" או "החובה האבסולוטית" על הגבר (בלבד) לזון את ילדיו.
פרנסת הילדים היא חובה אבסולוטית אך לא על הגבר לבדו אלא שני ההורים וזו כמו שאמרתי חייבת לקחת בחשבון את המחקרים הללו כמו גם המצב של בני הזוג בפועל ולאזן ביניהם. שוויון אבסולוטי לא יהיה כי זה אשליה פמיניסטית אך שוויון יחסי ואיזון כלכלי חייב גם חייב להיות מבלי שאחד מבני הזוג, לרוב זה הגבר, יצטרך לקרוס ולא נגענו עוד בעניין פרק ב, שיקום חייו של הגבר ולא רק האישה, ושבו גם נשות הגברים וילדיהן סובלות מתופעה זו בעקיפין כאשר הבעל נשדד לטובת הגרושה. בסופו של דבר, פמיניזם המתיימר לדאוג אך ורק בנשים דרך הפגיעה בגברים בסופו של דבר באופן מעגלי פוגע בהן ובילדיהן.
למה? מסיבה מאות פשוטה והיא שלא ניתן לפתור את הבעיה אם מתכוונים לפתור רק את מחציתה.
השנאה הפמיניסטית לגברים היא זו שבסופו של התהליך מובילה גם לפגיעה בנשים ובילדים.

אתר העמותה:
https://father4justice.org

חזקת הגיל הרך, וועדת שניט – תעמולה פמיניסטית

משפחה היא התא החברתי היסודי והקדום ביותר בתולדות האדם, המשפחה היא היסוד המשמר ומבטיח את קיומה של החברה האנושית, היא היסוד המשמר ומבטיח את קיומה של מדינת ישראל.

המשפחה, הנה הגרעין שממנו נוצרת חברה וממנו נוצר עם ישראל, פירוק המשפחה משמעותו פירוקה של מדינת ישראל – משפחה גרושה היא עדיין משפחה.

לאבות הגרושים אנו אומרים, התעמקו בתכנים והמנעו מרדיפה אחר ססמאות ופתרונות קסם, קסמים יש רק באגדות.

חזקת הגיל הרך וועדת שניט הם סימפטום ולא הבעיה האמיתית, חזקת הגיל הרך הינה אמצעי להדרת אבות, וועדת שניט יצרה המלצות פרו-פמיניסטיות.

התוצאה של 2 תהליכים אלה הינם החלשת התא המשפחתי, לכן המענה הנכון והכולל מחייב אותנו לכוון גבוה, במקום לעסוק בסימפטומים לטפל בבעיות.

עלינו לכוון גבוה, לא להאבק בסימפטומים אלא בבעיה ולקדם חקיקה במסגרת חוק יסוד שיקבע שמשפחה והורות הינם אוטונומיה וזכויות ההורים והילדים בלתי ניתנים לערעור (למעט בהרשעה הקשורה לפגיעה בילדים ).

הרעיון לקדם את חוק משפחה והורות,
יגן על הורים מפני חטיפת ילדיהם, יגן על זכויות הילדים וההורים, החוק למעשה יבטל את חזקת הגיל הרך, החוק יבטל את מרכזי הקשר, החוק יבטל את הניכור ההורי.

אנו מכוונים לכך שיקבע בחוק וזאת בהתאם לזכות הטבעית והחוקתית כי להורים תנתן זכות שווה לגדל את ילדיהם , זכות שאינה ניתנת לערעור או לפגיעה על ידי מי מהצדדים או בהליך שיפוטי או כל ניסוח משפטי שיגדיר אוטונומיה הורית ומשפחתית.

ולסיום בתי המשפט למשפחה אינם המקום לעסוק בסכסוך משפחתי, התדיינות בסכסוכים משפחתיים תהיה כנהוג בחלק ממדינות העולם במרכז לישוב סכסוך כאשר ברירת המחדל הינה משפחה והורות ואפס סובלנות לפגיעה במשפחה או בזכויות ההורים (גם משפחה גרושה היא משפחה לילדים).

אתר העמותה:
https://father4justice.org

נשים בגירושין – המין החלש?

מיועד לכל אלה המדקלמים תעמולה פמיניסטית.
בניגוד לדעה הרווחת בציבור אין אפליית נשים, בראיה מפוכחת הנשים אינן המין החלש.

לפניכם מעט מזכויות הנשים בגירושין:

מסרבות לגט ללא סנקציות.
מקבלות מזונות אישה (עד הגט).
מקבלות כתובה.
מזונות ילדים.
לא משלמות מס הכנסה על מזונות ילדים.
מקבלות נקודות זיכוי עבור כל ילד בחזקתה.
מקבלות חצי שכר דירה מהגרוש (בממוצע 50%)
מקבלות הנחה בארנונה (למרות שהגבר משלם שכירות אחת וחצי)
מקבלות הקצבת מים לנפש (אם הגרוש רוצה הוא צריך לבקש את הסכמתה)
מקבלות מחצית מהבית המשותף.
מקבלת מחצית מהזכויות הסוציאליות.
מקבלת מחצית מהנכסים.
מגישות תלונות שווא.
מקבלת זכות אוטומטית להיות הורה משמורן.

אפליית נשים אמרתן?

אתר העמותה:

בית המשפט העליון – מזונות ילדים

בית המשפט העליון: בע"מ 919/15 ובע"מ 1709/15, לקרוא לפסיקת העליון צדק נראה לי מופרז, לכל היותר התקדמות בכיוון הנכון.

צדק בתשלום מזונות (כלכלת הילדים) יתקיים ביום שהפסיקה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 3א לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959.

"אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו.מבלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא."

אתר העמותה: