גברים מתים יותר נרצחים יותר מתאבדים יותר ומתים יותר מתאונות עבודה

גברים מתים יותר נרצחים יותר מתאבדים יותר ומתים יותר מתאונות עבודה