קטגוריה: מקרקעין

האישה תפנה את הדירה ותשלם דמי שימוש