קטגוריה: זכויות הילד

האם בחסות אג’נדה משרד הרווחה מתעלל בילדים שהוריהם גרושים ומכחיש שקיים ניכור הורי?

בחסות אג'נדה פמיניסטית משרד הרווחה מתעלל בילדים שהוריו גרושים ומכחיש שקיים ניכור הורי?

ריצ'ארד ווארשריצ'ארדק
צרפתי חטפה את בנה ממשמורת האב