קטגוריה: גיל פרישה

העלאת גיל הפרישה לנשים.

נייר עמדה בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים הונח על שולחן הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת ישראל. חוק גיל פרישה, תשס”ד-2004. שנים רבות ידוע, כי המשך אפליית הגברים בגיל…

גיל הפרישה לנשים – אפליית גברים.

שנים רבות ידוע, כי המשך אפליית הגברים בגיל הפרישה לפנסיה יוצר גרעון אקטוארי חמור בקרנות הפנסיה הוותיקות אשר עלול להביא לקריסתם. בינתיים את הגירעון מממנים כ-250,000 גימלאים בקיצוץ תשלומי הפנסיה…