קטגוריה: אפליה בשכר

אפליית גברים בחוק ההסדרים
אישה מרוויחה בשווה או יותר מבן הזוג-אבות למען צדק