how to stop false allegationshow to stop false allegations

הבושה עוברת צד: 2068 גברים נפגעי תקיפה חמורה של בת הזוג.

בשנה האחרונה נחשפנו לתעמולת שנאת גברים שיטתית, התקשורת דיווחה על סכנה לנשים בעקבות משבר הקורונה. וממש בימים אלה אישר שר האוצר תקציב של 55 מיליון ₪ לתכנית למניעת אלימות במשפחה לנשים בלבד כמובן תוך התעלמות מהגברים המוכים.

לאחרונה, משטרת ישראל פרסמה את השנתון לשנת 2020, מתברר שהנתונים שעמותת אבות למען צדק פרסמה במהלך הקורונה הם האמת ומאידך פרסומי ארגוני הנשים והרווחה הם שקר מוחלט ותעמולה שמטרתה דמוניזציה של הגברים בישראל.

כפי שעולה מהנתונים ובניגוד גמור לפרסומים של משרד הרווחה ושר הרווחה בזמנו (איציק שמולי) אודות גידול של 300% באלימות נגד נשים!
שנתון משטרת ישראל מציג גידול של 15% בהיקף הגברים שנפגעו מאלימות בת הזוג (והעזו להגיש תלונה במשטרה) וזאת לעומת גידול של 12% של נשים נפגעות אלימות בין הזוג.

פרופ’ זאב ויינשטוק, חשף לציבור הרחב את האמת אודות אלימות בין בני זוג. 25% מהמקרים הגבר אלים, 25% מהמקרים האישה אלימה, 50% מהמקרים האלימות הינה הדדית.

כלל המחקרים בעולם מוכיחים כי קיימת סימטריה באלימות בין בני זוג. חוקרים רבים מוכיחים זאת חד משמעית, פרופ’ מורי שטראוס, מאוניברסיטת ניו המפשיר, פרופ’ שרה בן דוד זוכת פרס האגודה העולמית לויקטימולוגיה,כך גם ד”ר ועו”ד ברק אריאל, ניר רוזמן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. התמונה לפיה קיימות רק או בעיקר נשים מוכות וגברים מכים היא עוות של הנתונים.

ברם, אם נסתפק בנתוני משטרת ישראל נגלה כי לפחות שליש מנפגעי האלימות הבין זוגית הינם גברים ועדיין משרד האוצר ומשרד הרווחה וכלל ארגוני השוויון המגדרי מתעלמים מגברים מוכים.

זאת ועוד, במסגרת בקשת חופש המידע 270/21 נחשפה העובדה כי בשנת 2020 אירעו 2068 מקרים בהם בת הזוג ביצעה תקיפה חמורה של בן זוגה.

לאור העובדה שבישראל קיימת אפליה בין נשים לגברים באכיפה וענישה בעבירות של אלימות במשפחה ונשים זוכות לאפליה מתקנת בתחום הפלילים ולא אחת מקום בו גבר היה משלם את המחיר המלא של מעשה האלימות במשפחה האישה אינה נאשמת כלל. ברור לכל בר דעת, כי ב-2068 אירועי תקיפה חמורה, לפחות בחלקם העבירה הייתה הרבה יותר חמורה.

ראו אירוע נורית שמייב (36) מפרדס חנה אשר ניסתה לרצוח את יניב אימנילוב, רכשה דלק בתחנת דלק פז בפרדס חנה ומילאה דלק בבקבוק שתייה שאיתרה ברכבה.”שפכה את הדלק על פלג גופו העליון והציתה אותו” ועזבה את המקום כשהאש אחזה בכל חלקי גופו – לא הואשמה בנסיון רצח אלא רק בגרימת חבלה.

חשוב לציין כי במסגרת תשובת חופש המידע ‘התעקשו’ במשטרת ישראל לציין כי יתכן שחלק מהגברים העלילו תקיפה נגד בת הזוג בעוד הגבר היה התוקפן ! כידוע תופעת הגשת תלונות השווא הינה נחלתן של נשים. אלא, שהטיעון של משטרת ישראל פועל לשני הכיוונים.

מדינת ישראל בחסות שירותי הרווחה וארגוני השוויון המגדרי , הפכו לחממה לנשים אלימות אשר יודעות כי המשטרה והפרקליטות מוחלים להן על אלימות ותקיפת גברים בישראל – לשיטתן תמיד האישה היא הקורבן גם כאשר היא מציתה את בין זוגה לשעבר.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

One thought on “2068 גברים נפגעי תקיפה חמורה של בת הזוג.”

השאר תגובה