מאבטחים בקניון ברמת גן ניסו לעצור אישה שלטענתם ניסתה לגנוב מוצרים מאחת החנויות.

האישה האלימה תקפה את אחת מעובדות הקניון, ובהמשך את קב"ט הקניון שניסה להכניסה לחנות עד להגעת המשטרה.

סלחנות נשים נשים אלימות זאת תופעה. אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F/ar-BB1bs7rM