אישה הגישה בשם בתה בת ה-5 בקשה לצו הגנה נגד האב חודשים ספורים אחרי שבקשתה לקבל משמורת מלאה נדחתה.

בדצמבר 2020 ביקשה האם לקבל משמורת מלאה על הילדה. הבקשה נדחתה בפסק דין מפברואר 2021, בו נקבעה חלוקת זמנים שווה כולל לינה.

כעשרה חודשים לאחר מכן הגישה האם את הבקשה לצו הגנה על מעשים מגונים לכאורה שביצע האב בבתם.

מסקנת המומחית מהאבחון שנערך לאם הייתה כי מדובר ב”אישה מתוחכמת וערמומית, המציבה לעצמה יעדים וחותרת אליהם ללא לאות, בלא שתיתן לעצמה דין וחשבון לגבי העלויות שיידרשו בהמשך הדרך”. לעומת זאת, מסקנתה מהאבחון שנערך לאב הייתה כי הוא “חף מכל חריגה מהתנהגות נורמטיבית”.

מסקנות כל גורמי הטיפול והמקצוע היו כי האב לא פגע מינית בקטינה. בהסכמת האם נמחקה תביעה נוספת שהגישה  למשמורת בלעדית על הקטינה וקביעת זמני שהות עם האב ללא לינה ותחת פיקוח.

15/3/2022, השופטת קבעה שהאם עשתה שימוש לרעה בהליך. היא קיבלה את טענות האב כי נגרמו לו הוצאות גבוהות, מעבר לעלויות הרגשיות והנפשיות אותן לא ניתן לכמת בכסף

השופטת פסקה כי האם לשלם לאב שכ״ט עו״ד והוצאות בסך 25,000 שקל, ולשלם את שכ״ט המומחית שמונתה בתיק. 

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה