ביממה הקרובה נפיץ את עיקרי התייחסותנו לתזכיר חוק כלכלת הילדים מזונות שהפיץ משרד המשפטים.

בקצרה: מדובר בלא פחות מבזיון, התעמרות ורמיסה ברגל גסה את האבות הגרושים בישראל תוך התעלמות מוחלטת מניירות עמדה של ארגוני הגברים המייצגים את קולם של אלה הנושאים כיום בעיקר בעול מזונות הילדים בישראל.

האבנים הגדולות אשר ירמסו את בית האב הגרוש: פוטנציאל השתכרות, מדור כפוי, התעלמות מאיזון משאבים, הורה מרכז, פיצוי כלכלי לאישה קרי מזונות אישה ועוד.

הייתה תקווה בציבור האבות הגרושים אותם אנו מייצגים, תקווה כי שר המשפטים אכן מוביל לתיקון עוול רב שנים. בפועל התברר כי השליטה המוחלטת במשרד המשפטים נתונה לארגוני שנאת הגברים, למרכז רקמן אשר רקחו מזימה בדמות תזכיר חוק אשר ימשיך במדיניות רמיסתם הכלכלית של אבות גרושים.

לא ניתן ידינו למעשים נבזיים מבית היוצר של הפמיניזם הרדיקאלי – נאבק בכם עד שבית האב הגרוש יחדול מהיות דל ועני בחסות מעשים נפשעים.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה