מיתוס פערי שכר.ארגוני הנשים פעלו במשך שנים בקמפיין אגרסיבי בטענה כי מפלים נשים בשכר רק בגלל היותן נשים ולא בגלל היקף משרה ובחירת מקצוע מתגמל פחות. וכאשר השתן עלה להן לראש הן קידמו תיקון לחוק המחייב כל חברה עם 518 עובדים ומעלה לדווח אחת לשנה את נתוני פערי שכר מגדריים – כעת עת פורסמו הנתונים לראשונה, נחשף כי מדובר בשקר מוחלט וארגוני הנשים בהלם! התברר אין פערי שכר ובמקרים רבים יש אפליית גברים בשכר.

דו”חות פערי השכר בין גברים לנשים אשר פורסמו החודש. בהתאם לסעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו – 1996, כל חברה עם 518 עובדים ומעלה, וגם כל החברות הציבוריות והעמותות, מחויבות לפרסם את הנתונים.

חלק מהדו”חות אמנם חשפו פערים, אולם לרוב מדובר בפערים חד־ספרתיים, במרבית המקרים הפער בכלל היה לטובת הנשים. מהנתונים עולה מגמה מעניינת – כאשר בוחנים את השכר ללא עלויות נלוות כמו בונוסים, שעות נוספות וכדומה, הפער בין גברים לנשים נמוך עד אפסי, אולם כשמתחילים להוסיף את הרכיבים הפער גדל והינו תוצר של בחירה אישית של העובד/ת ואינה תוצר אפליה על רקע מינו של העובד.


בנק הפועלים: מספר עובדים: 8,000. מספר קבוצות בדו”ח: 21, לפי דרגה וסוג העסקה. טווח פערי שכר: נשים – עד 14%; גברים – עד 13%. פער השכר הממוצע בין הקבוצות בבנק הפועלים הוא 2.5% לטובת הגברים כאשר מתייחסים לשכר לפי פיצויים, אך עולה ל־5% כאשר מתייחסים לשכר ברוטו, הכולל בונוסים ושעות נוספות. לפי הבנק, פערי השכר המוצגים בניתוח מושפעים מהיקף עבודה בשעות נוספות, עבודת משמרות, אש”ל תלוי שעות נוספות, מאפיינים אישיים כגון ותק, שונות בתוך הקבוצות וכיו”ב, ואינם נובעים ממדיניות של אפליה מגדרית. בנק הפועלים מציין גם ש־55% משדרת הניהול שלו הן נשים.


בנק לאומי: מהדו”ח עולה כי ברוב הקבוצות פערי השכר לטובת גברים הם באחוזים בודדים, כאשר בחלק מהקבוצות ישנו פער לטובת נשים. הפערים, אם קיימים נובעים מחישוב השכר החייב במס כפי שמורה החוק, מושפעים בעיקר מפרמטרים שונים, דוגמת: ותק, שעות נוספות וכדומה”מספר עובדים: 8,000. התפלגות ל-13 קבוצות. טווח פערי שכר: נשים – עד 11%; גברים – עד 13%. פער השכר ברוטו הממוצע בין הקבוצות בבנק לאומי הוא 5.3% לטובת הגברים. לפי בנק לאומי, הפערים מושפעים בעיקר מוותק, שעות נוספות ופרמטרים אחרים. בבנק לאומי מוסיפים ש־54% משדרת ההנהלה הבכירה בבנק, ו־47% מתפקידי הניהול בסניפים מאוישים בידי נשים.


חברת פרטנר מעסיקה כ-2800 עובדים. פרסמה את דו”ח פערי השכר המגדריים בחברה, בהתאם לתיקון החדש לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. החברה חילקה את עובדיה ל-14 קבוצות לפי תחומי עיסוק עם מאפיינים דומים. פער השכר הממוצע בין גברים ונשים בכל הקבוצות בחברה הוא כ-5%, כאשר הפערים הגדולים ביותר נמצאים בקבוצה בה נשים משתכרות בסכום הגדול מ-11% יותר מגברים, ובקבוצה בה גברים משתכרים בסכום הגבוה ב-8% יותר מנשים. אין הטייה בין גברים לנשים. ניתן לראות כי פערי השכר אינם נוטים למגדר מסוים ומשתנים בין קבוצה לקבוצה; פרטנר אף ציינה כי מספר הגברים והנשים המועסקים שווה הן בכלל החברה והן בקרב חברי ההנהלה.


אגד חברה לתחבורה בע”מ, נכון ליום 31/05/2022 באגד ישנם 6,617 עובדים, 4.6% נשים ו  95.4% גברים. 97.5% מסך העובדים מאוגדים תחת הסכמים קיבוצים, כאשר המשמעות הישירה היא ששכר הבסיס של העובדים צמוד לטבלאות שכר ידועות מראש, והימצאותו של העובד על טבלה הינה תולדה של וותק העובד בחברה. הפער בשכר הקובע לפיצויים נובע משונות הותק בין המגדרים בקבוצה. הפער בשכר ברוטו למס + הפקדות נובע משונות מספר שעות העבודה החודשיות בין המגדרים בקבוצה. קישור לדיווח.


אלביט מערכות

חברת יוניליוור: קיים פער של 24% לטובת נשים בהיקף משרה של 80-90 אחוז וקיים פער בשכר לטובת נשים בשיעור של 3.7% לעובדות לבין עובדים בהיקף משרה בין .90% לבין 100% קישור דו”ח פומבי של קבוצת החברות של יוניליוור בישראל לשנת 2021 . קישור.


צ’ק פוינט: פערי השכר המגדריים בחברה – זניחים בין 2-5 אחוזים בלבד. כאשר בחלק מהמקרים מדובר על פער לטובת הנשים, בעיקר בתפקידי ניהול.


קבוצת שופרסל: “מבדיקה שערכה שופרסל עולה, כי פערי השכר בין גברים לנשים אינם משמעותיים ברוב המכריע של הקבוצות, בהם חלק לטובת הנשים וחלק לטובת הגברים. פערי שכר, ככל שקיימים, נובעים בעיקרם משנות ותק, שעות נוספות, נתונים אישיים, מרחק ממקום העבודה, שונות רלוונטית בין תפקידים, ועוד”.

חברת NICE טכנולוגיות: הפער הממוצע בחברת נייס הוא פער זעיר ועומד על 0.4%. עם מדיניות תגמול אחידה בין נשים וגברים. כמו כן, קיים איזון ובכמחצית מהקבוצות קיים פער לטובת הנשים. ניתוח הנתונים של נייס מראה כי ב-10 הקבוצות אותן פילחה נייס, קיימת שונות -במחציתן הפער בשכר ברוטו הוא לטובת הגברים (באחת מהן הוא מגיע עד 8%, אך נציין כי מדובר בנתון לא משוקלל שלא מביא בחשבון את גודל הקבוצה), ובמחציתן הוא לטובת_הנשים, ומגיע אף עד 19% – לא משוקלל.


בנק דיסקונט: בבנק דיווחו כי הפער הממוצע בדיסקונט הוא זניח על 3.25% אחוז בלבד לטובת גברים.


מפעל תרכובות ברום: בשלוש הקבוצות השכר ברוטו גבוה יותר בקרב הגברים – בקבוצה אחת הוא גבוה ב-14%, בשנייה ב-9%, ובשלישית הוא גבוה ב-5%.
כאשר ההסבר פשוט -“במקרים בהם נמצאו פערים לטובת נשים או גברים, עולה כי מרבית הפערים נובעים מהיקף שעות נוספות ומשמרות.”


הבנק הבינלאומי: “שכר הבסיס לכל עובד/ת בבנק מוגדר על פי תפקיד ודרגה ואינו מתייחס או מושפע ממגדר העובד/ת. פערי השכר המוצגים בדוח הינם פערים לא מהותיים ברובם המכריע, לעיתים לטובת הנשים ולעיתים לטובת הגברים ללא חוקיות מגדרית. ככלל, הפערים אינם נובעים ממגדר אלא מנסיבות הקשורות בוותק, שעות נוספות, משמרות או הניסיון התעסוקתי של העובד/ת”.


חברת אלעל:  בסיס השכר זהה, בהתאם לטבלאות שכר אחידות, ללא אבחנה מגדרית, פערים בין המינים, ככל שישנם, הם אינם נובעים ממגדר, אלא מנסיבות הקשורות לוותק, שעות נוספות גמולים וכו’.” קישור לפרסום


חברת הפניקס: לאחר ניתוח הנתונים נמצא כי ב81 אחוז מקטגוריות העיסוק לא נמצאו פערי שכר בין גברים לנשים. ב7 אחוז מהקטגוריות הפער הוא לטובת נשים, ב11 אחוז הפער לטובת גברים. פערי השכר המקסימליים שנמצאו הם עד 9%.
חשוב לציין שהפערים אינם נובעים מסיבות מגדריות, אלא מנתונים אובייקטיביים, שמו וותק, ניסיון מקצועי, מידות עמידה ביעדים אישיים וקבוצתיים, ותק בחברה ועוד.”


ליברה חברה לביטוח: “שוויון מלא בשכר בין גברים לנשים, במרבית המחלקות נשים אף מרוויחות יותר מגברים”.


אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה